Casa de Pensii Neamț: Aproape 1300 de carnete de muncă neridicate

Având în vedere că în prezent în cadrul Casei Județene de Pensii Neamț există un număr de 1.297 carnete de muncă neridicate de către persoanelor fizice, care au încheiat contracte de asigurare sau declarații individuale de asigurare anterior datei de 01 ianuarie 2011, aducem la cunoştinţă titularilor sau persoanelor împuternicite de către aceştia că se pot prezenta la sediul din Piatra Neamţ, str.Calistat Hogaș nr.24, etajul 1- Biroul Evidență Stagii de Cotizare, în vederea ridicării carnetelor de muncă, documentele necesare fiind: actul de identitate al titularului carnetului de muncă (în original și copie) și după caz, împuternicirea și documentul de identitate al persoanelor împuternicite de către titulari, în original și copie. – notează un comunicat al Casei Județene de Pensii Neamț

Reamintim că potrivit prevederilor art.298, alin.3 din Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare, la data de 1 ianuarie 2011 au fost abrogate dispoziţiile Decretului nr.92/1976 privind carnetul de muncă. Prin urmare, de la 1 ianuarie 2011 nu se mai fac înregistrări în carnetul de muncă, după această dată evidenţa muncii realizându-se electronic prin intermediul registrului general de evidenţă a salariaţilor reglementat prin Hotărârea de Guvern nr. 161/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Carnetul de muncă este documentul oficial care atestă: activitatea desfăşurată de salariat până la 31 decembrie 2010, durata activităţii, salariul și sporuri, vechimea în meserie, specialitate, respectiv vechimea în muncă, prezentarea acestuia, în original, fiind obligatorie la casele judeţene de pensii în vederea obţinerii drepturilor care se cuvin salariaţilor în cazul pensionării.   

În situația pierderii acestui document, vechimea în muncă se poate proba cu adeverințe,  completate și eliberate de fostul angajator sau deținătorul legal al arhivei acestuia, cu respectarea cerinței art.124 din H.G. nr.257/2011.

Atunci când solicitantul nu poate intra în posesia acestor adeverințe, reconstituirea vechimii în muncă până la data de 31 decembrie 2010, se realizează potrivit alin.(2) al art.279 din Codul Muncii republicat, la cererea persoanei care nu posedă carnetul de muncă, doar de către instanța judecătorească competentă să soluționeze conflictele de muncă, pe baza înscrisurilor sau a altor probe din care să rezulte existența raporturilor de muncă.

Precizăm că toți cei 1.297 titulari au fost notificați în anul 2015 de către C.J.P. Neamț pentru a ridica carnetele de muncă de la sediul instituției, însă aceste persoane nu au dat curs obligațiilor ce le revin.

Posteaza un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*