Casa de Pensii Neamț – Alocarea biletelor de tratament balnear, ultima serie, 27 – 30 august 2017

Perioada 27 – 30 august 2017 este perioada de intrare în stațiune pentru cea de-a douăsprezecea serie de tratament balnear a anului 2017. Pentru această serie beneficiază de tratament balnear un număr de 273 persoane, repartiția biletelor fiind realizată prin alocare automată, pe baza ordinii de ierarhizare a cererilor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ ANUNȚUL DE MAI JOS

Ordinea de ierarhizare a cererilor este dată de ordinea descrescătoare a punctajelor aferente fiecărei cereri, punctajul care se obţin prin însumarea punctajelor acordate pentru fiecare criteriu în parte raportat la numărul de criterii prevăzut pentru categoria respectivă.

Pentru seria a douăsprezecea se asigură tratament balnear în următoarele staţiuni: Amara, Buziaș, Bălțătești, Covasna, Căciulata, Călimănești, Căciulata, Eforie Nord, Felix, Herculane, Lacul Sărat, Mangalia, Neptun, Nicolina, Olănești, Sovata, Slănic Moldova, Sângeorz, Saturn, Sarara Monteoru, Pucioasa, Tușnad, Tg.Ocna, Vatra Dornei, beneficiarii urmând a fi înștiințați telefonic despre repartizarea biletului de tratament.

Lista cererilor aprobate pentru această serie se găsește afișată la sediul Casei Județene de Pensii Neamț cât și pe pagina de internet a instituției www.pensiineamt.ro/ bilete de tratament.

Menționăm că de la începutul anului și până la această dată la Casa Județeană de Pensii Neamț sunt înregistrate 7.180 cereri pentru acordarea unui bilet de tratament balnear, fiind valorificate un număr de 2.155 bilete de tratament.

Conform dispozițiilor art.122 al Legii 263/2010, acordarea prestaţiilor privind tratamentul balnear se face prin atribuirea de bilete de tratament solicitanţilor îndreptăţiţi, în limita numărului de locuri asigurate în unităţi de tratament din proprietatea CNPP, precum şi a numărului de locuri contractate cu alte unităţi de profil şi a sumelor alocate pentru această prestaţie prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Pot beneficia de tratament balnear persoanele care au calitatea de: pensionar al sistemului public de pensii; asigurat al sistemului public de pensii sau beneficiar al prevederilor unor legi speciale, iar pentru a se înscrie în vederea obţinerii unui bilet de tratament, potenţialul beneficiar trebuie să depună cererea de acordare (cerere tip) însoţită în mod obligatoriu de copie după buletin/carte de identitate, urmând ca restul documentelor să fie ataşate la momentul eliberării biletului.

PUBLICITATE