Casa de Pensii Neamț – Alocarea biletelor de tratament balnear, seria a VII-a, 08 – 11 iunie 2017

Pentru a șaptea serie de tratament balnear aferentă anului 2017, ce are ca data de intrare în stațiuni perioada 08 – 11 iunie 2017, pentru județul Neamț au fost repartizate 202 bilete, toate fiind repartizate prin alocare automată, pe baza ordinii de ierarhizare a cererilor, funcţie de opţiunile făcute de solicitant în cerere.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ ANUNȚUL DE MAI JOS

Ordinea de ierarhizare a cererilor prin care se solicită bilete de tratament balnear este dată de ordinea descrescătoare a punctajelor aferente fiecărei cereri, punctajul aferent fiecărei cereri fiind obţinut prin însumarea punctajelor acordate pentru fiecare criteriu în parte raportat la numărul de criterii prevăzut pentru categoria respectivă.

Potrivit Ordinului Președintelui C.N.P.P. nr. 129/07.03.2017, pentru a se putea înscrie în vederea obţinerii unui bilet de tratament, potenţialul beneficiar depune cererea de acordare însoţită în mod obligatoriu de copie după buletin/carte de identitate, urmând ca restul documentelor să fie ataşate la momentul eliberării biletului. Cererea de acordarea se completează numai pe formularul aprobat (Anexa nr.2 la Ordinul 129/07.03.2017), putând fi transmisă prin poştă, fax, e-mail sau se poate depune personal la casa teritorială de pensii, cu cel puţin 30 de zile anterioare primei luni din perioada pentru care se solicită biletul.

Se asigură tratament balnear în staţiuni în care Casa Națională de Pensii Publice deține în proprietate structuri de cazare cât și în alte societăţi comerciale, cu care CNPP a încheiat contracte, însemnând : Nicolina, Amara, Covasna, Sovata, Neptun, Buziaș, Herculane, Sângeorz Băi, Olănești, Bălțătești, Moneasa, 1 Mai – Oradea, Pucioasa, Lacu Sărat, Căciulata, Tg.Ocna, Sarata Monteoru, Govora.

Beneficiarii vor fi înștiințați telefonic despre repartizarea biletului de tratament, lista cererilor aprobate fiind afișată atât la sediile Casei Județene de Pensii Neamț din Piatra Neamț și Roman, cât și pe pagina de internet a instituției www.pensiineamt.ro/bilete de tratament.

Menționăm că de la începutul anului și până la această dată la Casa Județeană de Pensii Neamț au fost înregistrate 6083 cereri pentru acordarea unui bilet de tratament balnear, fiind valorificate un număr de 522 bilete de tratament pentru primele șase serii.

Precizăm că a opta serie de tratament balnear va avea ca dată de intrare în stațiune data de  24 iunie 2017.

PUBLICITATE