Casa de Pensii Neamț – Alocarea biletelor de tratament balnear, seria a V-a, 2017

Pentru a cincea serie de tratament balnear aferentă anului 2017, ce are ca data de intrare în stațiuni perioada 07 – 10 mai 2017, pentru județul Neamț au fost repartizate 56 de bilete, toate fiind repartizate prin alocare automată.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ ANUNȚUL DE MAI JOS

Pentru aceasta serie, se asigură tratament balnear în urmatoarele staţiuni în care Casa Națională de Pensii Publice deține în proprietate structuri de cazare: 1 Mai – Oradea, Covasna, Nicolina, Pucioasa, Sarata Monteoru, Geoagiu Băi, Buziaș și Amara.

Menționăm că beneficiarii vor fi înștiințați telefonic despre repartizarea biletului de tratament, lista cererilor aprobate fiind afișată atât la sediile Casei Județene de Pensii Neamț din Piatra Neamț și Roman, cât și pe pagina de internet a instituției www.pensiineamt.ro/bilete de tratament.

Precizăm că a șasea serie de tratament balnear va avea ca dată de intrare în stațiune data de  23 mai 2017.

Reamintim beneficiarilor că:

  • Repartiţia biletelor de tratament balnear se face pe baza ordinii de ierarhizare a cererilor, funcţie de opţiunile făcute de solicitant şi în ordinea menţionată în cerere. Ordinea de ierarhizare a cererilor prin care se solicită bilete de tratament balnear este dată de ordinea descrescătoare a punctajelor aferente fiecărei cereri, punctajul aferent fiecărei cereri fiind obţinut prin însumarea punctajelor acordate pentru fiecare criteriu în parte raportat la numărul de criterii prevăzut pentru categoria respectivă.
  • Potrivit Ordinului Președintelui C.N.P.P. nr. 129/07.03.2017, biletul de tratament balnear se elibereaza: personal titularului; persoanei îndreptățite să însoțească copilul minor beneficiar de pensie de urmaș; însoțitorului pensionarului de invaliditate grad I; asistentului personal al persoanei cu handicap sau persoanei care însoțește persoana cu handicap – dacă acesta nu are asistent personal; soțului/soției titularului – în baza actelor de identitate ale soților și a certificatului de căsătorie, dacă merg împreună în stațiune; iar în cazuri excepționale, persoanei desemnate de către titular pe baza de procură autentificată, din care să rezulte că este împuternicit să ridice biletul de tratament balnear.

Menționăm că de la începutul anului și până la această dată la Casa Județeană de Pensii Neamț au fost înregistrate 5392 cereri pentru acordarea unui bilet de tratament balnear, fiind valorificate un număr de 171 bilete de tratament pentru primele patru serii.

PUBLICITATE