Casa de Pensii Neamț – Alocarea biletelor de tratament balnear, seria a VI-a, 23 – 25 mai 2017

Pentru a șasea serie de tratament balnear aferentă anului 2017, ce are ca data de intrare în stațiuni perioada 23 – 25 mai 2017, pentru județul Neamț au fost repartizate 55 de bilete, toate fiind repartizate prin alocare automată.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ ANUNȚUL DE MAI JOS

Pentru aceasta serie, se asigură tratament balnear în urmatoarele staţiuni în care Casa Națională de Pensii Publice deține în proprietate structuri de cazare: 1 Mai – Oradea, Covasna, Nicolina, Pucioasa, Sarata Monteoru, Moneasa, Buziaș și Amara.

Menționăm că beneficiarii vor fi înștiințați telefonic despre repartizarea biletului de tratament, lista cererilor aprobate fiind afișată atât la sediile Casei Județene de Pensii Neamț din Piatra Neamț și Roman, cât și pe pagina de internet a instituției www.pensiineamt.ro/bilete de tratament.

Precizăm că a șaptea serie de tratament balnear va avea ca dată de intrare în stațiune data de  08 iunie 2017.

Reamintim beneficiarilor că:

  • Repartiţia biletelor de tratament balnear se face pe baza ordinii de ierarhizare a cererilor, funcţie de opţiunile făcute de solicitant şi în ordinea menţionată în cerere. Ordinea de ierarhizare a cererilor prin care se solicită bilete de tratament balnear este dată de ordinea descrescătoare a punctajelor aferente fiecărei cereri, punctajul aferent fiecărei cereri fiind obţinut prin însumarea punctajelor acordate pentru fiecare criteriu în parte raportat la numărul de criterii prevăzut pentru categoria respectivă.
  • Potrivit Ordinului Președintelui C.N.P.P. nr. 129/07.03.2017, pentru a se putea înscrie în vederea obţinerii unui bilet de tratament, potenţialul beneficiar depune cererea de acordare însoţită în mod obligatoriu de copie după buletin/carte de identitate, urmând ca restul documentelor să fie ataşate la momentul eliberării biletului. Cererea de acordarea  se completează numai pe formularul aprobat (Anexa nr.2 la Ordinul 129/07.03.2017), putând fi transmisă prin poştă, fax, e-mail sau se poate depune personal la casa teritorială de pensii, cu cel puţin 30 de zile anterioare primei luni din perioada pentru care se solicită biletul.

Menționăm că de la începutul anului și până la această dată la Casa Județeană de Pensii Neamț au fost înregistrate 5547 cereri pentru acordarea unui bilet de tratament balnear, fiind valorificate un număr de 196 bilete de tratament pentru primele cinci serii.

PUBLICITATE