Calendarul anului școlar pentru încheierea mediilor a fost modificat. Vezi când vor avea loc Bacalaureatul și Evaluarea Națională

Mediile elevilor din clasele a VIII-a și a XII-a/a XIII-a pot fi încheiate până la finalul acestei săptămâni, potrivit unui ordin de ministru care a modificat calendarul anului școlar 2022-2023, publicat astăzi, 12 iunie, în Monitorul Oficial.

„În continuarea demersurilor de adaptare a activităților de final de an, vă informăm că a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul ministrului educației nr. 4.439/2023 pentru completarea ordinului de ministru nr. 3505/2022 privind structura anului școlar 2022-2023, cu modificările și completările ulterioare. 

Astfel, pentru clasele a VIII-a, a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă, situația școlară a elevilor se poate încheia până la data de 16 iunie 2023. 

În ceea ce privește înscrierile la examenul național de bacalaureat și la examenul național de evaluare națională pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2022 – 2023, Ministerul Educației a transmis inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, prin notele nr. 28.406/2023 și 28.407/2023, informații privind prelungirea perioadei de înscriere a candidaților până în data de 16 iunie 2023.” – notează comunicatul Ministerului Educației

Calendarul examenelor pentru elevii din anii terminali:

Evaluarea Națională

 • 19 iunie 2023: Limba și literatura română – probă scrisă
 • 21 iunie 2023: Matematica – probă scrisă
 • 22 iunie 2023: Limba și literatura maternă – probă scrisă
 • 28 iunie 2023 (până la ora 14:00): Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor
 • 28 iunie 2023 (ora 16:00 – ora 19:00) – 29 iunie 2023 (ora 8:00 – ora 12:00): Depunerea contestațiilor
 • 29 iunie – 4 iulie 2023: Soluționarea contestațiilor
 • 4 iulie 2023: Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

NOTĂ: La solicitarea comisiilor județene/Comisiei municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a sau din proprie inițiativă, Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale poate aproba, în situații excepționale, prelungirea/reducerea perioadelor de evaluare/reevaluare a lucrărilor scrise ori de afișare a rezultatelor.

Calendarul examenului de Bacalaureat, Sesiunea iunie – iulie 2023

 • 29 mai – 16 iunie 2023: Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen
 • 16 iunie 2023: termen limită pentru încheierea mediilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
  Echivalarea competențelor de comunicare în limba română și cele într-o limbă străină, plus competențele digitale conform procedurii stabilite de Ministerul Educației.
 • 26 iunie 2023: Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă
 • 27 iunie 2023: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă
 • 28 iunie 2023: Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă
 • 29 iunie 2023: Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă
 • 3 iulie 2023: Afișarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12,00) și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12:00 – 18:00
 • 4 – 6 iulie 2023: Rezolvarea contestațiilor
 • 7 iulie 2023: Afișarea rezultatelor finale
PUBLICITATE