Calendarul admiterii în învățământul liceal SERAL și FRECVENȚĂ REDUSĂ


În atenția candidaților la admiterea în învățământul liceal de stat (seral și frecvență redusă) care împlinesc vârsta de 18 ani până la începerea cursurilor în anul școlar 2016-2017

Calendarul admiterii

1. Înscrierea candidaților: 26-27 iulie 2016, în intervalul orar 9:00-16:00
Dosarele de înscriere cuprind:
– cererea de înscriere
– certificatul de naștere, cartea de identitate și, după caz, certificatul de căsătorie, în copie legalizată
– adeverință cu notele și media generală obținute la Evaluarea Națională / tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a / testele naționale / examenul de capacitate
– foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale)
– fișa medicală

2. Repartizarea candidaților pe locurile de la învățământul seral și cu frecvență redusă: 27-29 iulie 2016

Centru special de înscriere pentru candidații din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor în anul școlar 2016-2017 este:
LICEUL TEHNOLOGIC „DIMITRIE LEONIDA” PIATRA NEAMȚ – str. Mărășești, nr.13, tel/fax – 0233,215,262

ISJ Neamț

PUBLICITATE
loading...