Bugetul anului 2016. Educația, sănătatea, și asistența socială primesc mai mulți bani ca în 2015

Construcţia bugetară pentru anul 2016 se bazează pe prognoza indicatorilor macroeconomici şi ia în considerare toate actele normative, cu impact asupra veniturilor şi cheltuielilor bugetare, adoptate în ultima perioadă.
Deficit bugetar (cash) pe anul 2016 se estimează la 2,8% din PIB, ceea ce corespunde unui deficit ESA de 2,95% din PIB şi unui deficit structural de 2,73% din PIB.

Cheltuielile bugetului general consolidat – sunt în sumă de 252 de miliarde lei reprezentând 33,8% din PIB.

La estimarea cheltuielilor s-au avut în vedere măsurile care au fost adoptate atât de către Parlament cât şi de către Guvern în anul 2015 care au ca efect în anul 2016 majorarea cheltuielilor bugetare cu cca. 13 miliarde lei.

Dintre măsurile cu impact asupra cheltuielilor bugetului general consolidat pe anul 2016,exemplificăm:

dublarea alocației de stat pentru copii (1,8 miliarde lei), majorarea indemnizațiilor veteranilor de război şi ale persoanelor persecutate din motive etnice şi politice (0,6 miliarde lei), majorarea cu 25% a salariilor pentru personalul din unitățile sanitare (1,8 miliarde lei), majorarea cu 15% a salariilor pentru personalul din sistemul de învățământ (1,7 miliarde lei), majorarea cu 12% a salariilor pentru personalul din instituţiile publice de subordonare locală (1,3 miliarde lei), majorarea cu 25% a salariilor pentru personalul din sistemul de asistenţă socială (556 milioane lei) inclusiv a indemnizaţiilor persoanelor cu handicap (240,6 milioane lei), majorarea cu 10% a salariilor pentru restul personalului bugetar (3.026 milioane lei), actualizare normă de hrană şi echipament pentru militari şi poliţişti (1 miliard lei), instituire pensii de serviciu pentru grefieri, personal navigant, personal diplomatic şi consular, funcţionari publici parlamentari (0,3 miliarde lei).

De asemenea, la estimarea cheltuielilor bugetare s-a avut în vedere majorarea pensiilor cu 5% faţă de anul curent.

La construcţia bugetului general consolidat s-au avut în vedere cheltuieli pentru sănătate de 31,2 miliarde lei, reprezentând 4,2% din PIB, cu 3,1 miliarde lei mai mult decât în anul 2015 şi cu 4,5 miliarde lei mai mult decât în anul 2014; pentru învăţământ 27 miliarde lei, reprezentând 3,6% din PIB, cu 2,4 miliarde lei mai mult decât în anul 2015 (exclusiv sumele aferente titlurilor executorii) şi cu 6 miliarde lei mai mult decât în anul 2014 (exclusiv sumele aferente titlurilor executorii); pentru asigurări şi asistenţă socială 83,3 miliarde lei, reprezentând 11,1% din PIB, cu 3,2 miliarde lei mai mult decât în anul 2015 şi cu 7,9 miliarde lei mai mult decât în anul 2014. Cheltuielile cu investiţii cuprinse în bugetul general consolidat sunt în sumă de 37,7 miliarde lei reprezentând 5,1% din PIB. Este o creştere faţă de estimatul pentru 2015 de peste 4 miliarde de lei. Sumele suplimentare sunt alocate în special pentru CNADNR, Apărare şi pentru finalizarea proiectelor din cadrul programelor cu finanţare nerambursabilă de la U.E. afererentă exerciţiului financiar 2007 – 2013.

Pentru Apărare s-au alocat 12,8 miliarde lei, 1,7% din PIB, cu 2,4 miliarde lei mai mult decât în anul 2015.

Precizăm totodată că, la construcţia bugetară s-au avut în vedere :
– menținerea și în anul 2016 a unor măsuri adoptate în anii anteriori, precum: neacordarea pentru personalul bugetar de tichete de masă (1,5 miliarde lei), tichete/vouchere de vacanță (8,5 miliarde lei), premii și ore suplimentare (1,5 miliarde lei), tichete cadou ( 2,9 miliarde lei) și indemnizații la ieșirea la pensie/trecere în rezervă (0,2 miliarde lei);
– menţinerea şi în anul 2016 a măsurilor de impozitare a resurselor naturale aplicate în anii 2014-2015;
– majorarea vărsămintelor pentru Pilonul II de pensii cu 0,1 puncte procentuale în anul 2016;

Veniturile bugetului general consolidat – sunt în sumă de 231,1 miliarde lei reprezentând 31% din PIB.

Noul Cod fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015 îşi va produce principalele efecte de stimulare a economiei în anul 2016. Prin măsurile de relaxare fiscală din noul Cod fiscal, agenţii economici sunt stimulaţi, pe de o parte să majoreze câştigurile salariale sau să creeze noi locuri de muncă, iar pe de altă parte să facă noi investiţii. În condiţiile reducerii preţurilor ca urmare a măsurii de scădere a cotei de TVA, populaţia va putea cumpăra mărfuri mai multe. În timp, pentru asigurarea cererii suplimentare, agenţii economici se vor preocupa pentru creşterea producţiei inclusiv prin noi capacităţi de producţie.

Ca urmare, într-un scenariu moderat, evoluţia economică estimată pentru anul 2016, în condiţiile acestui Cod fiscal, se va caracteriza printr-o creştere economică de 4,1%, bazată pe creşterea consumului şi a investiţiilor.

Cererea internă se va majora cu 4,7% reprezentând motorul creşterii economice, cu un ritm de creştere a formării brute de capital fix de 6,2%, bazat, îndeosebi pe majorarea investiţiilor private interne (ale populaţiei şi agenţilor economici) şi a intrărilor de investiţii străine.

Pentru 2016 se estimează o creştere reală a consumului populaţiei de circa 4,4%.

Numărul mediu de salariaţi din economia oficială se va majora cu 3,5%, rezultând unplus net de locuri de muncă de 160 mii faţă de anul 2015. În acelaşi timp, numărul şomerilor înregistraţi se va reduce, astfel că rata şomajului înregistrat se va diminua de la 5,1% la sfârşitul anului 2015 la 4,8% la sfârşitul anului 2016.

Câştigul salarial mediu brut pe economie este estimat să crească cu 7,2%, ceea ce creează premisele de majorare a câştigului salarial real pe economie cu 6,6 %.

De asemenea, pentru anul 2016, la estimarea veniturilor s-a avut în vedere un impact estimat într-o manieră precaută al OUG nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale.

În ce priveşte veniturile din contribuţii de asigurări sociale de stat , s-a avut în vedere majorarea vărsămintelor pentru Pilonul II de pensii cu 0,1 puncte procentuale.

PUBLICITATE