Bacalaureat – Peste 3.100 de elevi din Neamț susțin astăzi prima probă scrisă a examenului

La nivelut judeţutui Neamţ, în sesiunea iunie-iulie 2023 a examenului naţional de Bacalaureat sunt înscrişi 3176 candidaţi, din care 2908 candidaţi provin din seria curentă şi 268 de candidaţi provin din serii anterioare.

Probele scrise ale examenului naţional de Bacalaureat se susţin în perioada 26-29 iunie 2023, după cum urmează:

 • 26 iunie 2023- Limba şi Literatura română- proba Ea)- proba scrisă
 • 27 iunie 2023- Proba obligatorie a profilului- proba Ec)- proba scrisă
 • 28 iunie 2023- Proba la alegere a profilutui şi specializării-proba Ed)-proba scrisă
 • 29 iunie 2023- Limba şi literatura maternă-proba Eb)-proba scrisă (în judeţul Neamţ nu există candidaţi care să susţină această probă)

În judeţul Neamţ au fost organizate 11 centre de examen şi patru centre zonale de evaluare.

Precizări pentru candidaţi:

 • Accesul candidaţilor în sălile de examen este permis începând de la ora 7:30 până la 8:30. Candidaţii trebuie să aibă asupra lor un act de identitate şi instrumente de scris.
 • Fiecare probă scrisă a examenului va începe la ora 9:00. Timpul destinat elaborării lucrării scrise este de 3 ore, din momentulIn care s-a încheiat distribuirea subiectelor pentru fiecare candidat. Candidaţii nu pot părăsi sala de concurs mai devreme de o oră şi jumătate de la distribuirea subiectelor în săli.
 • Pentru elaborarea lucrării scrise, candidaţii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor folosesc numai creion negru.
 • Pentru probele scrise la disciplinele Matematică sau Geografie, candidaţii pot utiliza instrumente de desen.
 • Se interzice folosirea, în timpul probelor scrise, a mijloacelor de calcul.
 • Candidaţii care doresc să corecteze o greşeală taie fiecare rând din pasajul greşit cu o linie orizontală.
 • in cazul în care unii candidaţi, din diferite motive, doresc să-şi transcrie lucrarea, fără să depăşească timpul stabilit, primesc alte coli tipizate. Colile folosite stabilite iniţial se anulează pe loc de către asistenţi, menţionându-se pe ele „Anulat”, se semnează de către asistenţi şi se păstrează în condiţiile stabitite pentru lucrările scrise.

Nota minimă de promovare, pentru fiecare probă, este 5,00 (cinci), iar media finală pentru promovarea examenului este de minimum 6,00 (şase).

Ghidul privind desfășurarea Examenului Național de Bacalaureat îl puteți citi AICI

PUBLICITATE