Bacalaureat 2022 – Au fost afișate rezultatele

Rezultatele examenului de Bacalaureat 2022 au fost publicate astăzi, 27 iunie, de Ministerul Educației. 

Probele scrise ale examenului de Bacalaureat 2022 s-au încheiat săptămâna trecută, iar candidații află astăzi rezultatele și dacă au promovat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ ANUNȚUL DE MAI JOS

La fel ca la Evaluarea Națională, rezultatele elevilor au fost afișate cu anonimizarea numelui și a prenumelui.

Lista cu rezultatele, publicată de fiecare școală în parte și pe site-ul Ministerului Educației, cuprinde: codul candidatului, unitatea de învățământ de proveniență, județul, promoția, forma de învățământ absolvită, specializarea, notele obținute la fiecare probă scrisă, media sau mențiunile „reușit”; „respins”; „neprezentat”; „eliminat din examen”, după caz.

Vezi rezultatele pentru județul Neamț AICI

După afișarea rezultatelor, în aceeași zi, începând cu ora 12:00 și până la ora 18:00 se pot depune contestațiile.

Acestea fie sunt depuse personal la unitatea unde a fost susținut examenul, fie se transmite prin email, la adresa special pusă la dispoziție în acest scop, în același interval de timp.

„În această situație, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora”, potrivit Ministerului Educației.

Soluționarea contestațiilor va fi făcută până pe 30 iunie, iar pe 1 iulie se vor afișa rezultatele finale la Bacalaureat 2022.

Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească trei condiții:

  • recunoașterea/echivalarea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale;
  • susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea;
  • obținerea mediei 6 (cel puțin) la probele scrise.
PUBLICITATE