Bacalaureat 2022 – Au fost afișate rezultatele

Rezultatele examenului de Bacalaureat 2022 au fost publicate astăzi, 27 iunie, de Ministerul Educației. 

Probele scrise ale examenului de Bacalaureat 2022 s-au încheiat săptămâna trecută, iar candidații află astăzi rezultatele și dacă au promovat.

La fel ca la Evaluarea Națională, rezultatele elevilor au fost afișate cu anonimizarea numelui și a prenumelui.

Lista cu rezultatele, publicată de fiecare școală în parte și pe site-ul Ministerului Educației, cuprinde: codul candidatului, unitatea de învățământ de proveniență, județul, promoția, forma de învățământ absolvită, specializarea, notele obținute la fiecare probă scrisă, media sau mențiunile „reușit”; „respins”; „neprezentat”; „eliminat din examen”, după caz.

Vezi rezultatele pentru județul Neamț AICI

După afișarea rezultatelor, în aceeași zi, începând cu ora 12:00 și până la ora 18:00 se pot depune contestațiile.

Acestea fie sunt depuse personal la unitatea unde a fost susținut examenul, fie se transmite prin email, la adresa special pusă la dispoziție în acest scop, în același interval de timp.

„În această situație, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora”, potrivit Ministerului Educației.

Soluționarea contestațiilor va fi făcută până pe 30 iunie, iar pe 1 iulie se vor afișa rezultatele finale la Bacalaureat 2022.

Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească trei condiții:

  • recunoașterea/echivalarea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale;
  • susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea;
  • obținerea mediei 6 (cel puțin) la probele scrise.