BACALAUREAT 2019: NEAMȚ: Rezultate la proba C

Proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională, din cadrul Examenului de bacalaureat national, sesiunea iunie-iulie 2019, s-a desfășurat conform Calendarului aprobat prin OMEN nr. 4830/30.08.2018, în perioada 12-13 iunie 2019.

În județul Neamț au fost înscrişi 3140 candidaţi pentru susținerea probei C, din care au fost prezenţi 3101, 38 au absentat şi un candidat eliminat.

Rezultatele la proba C sunt prezentate centralizat, la nivelul judeţului Neamț, după cum urmează: