Avocatul Poporului solicită unui primar din Neamț să respecte dreptul unei persoane cu handicap

Avocatul Poporului solicită primarului comunei Botești, județul Neamț, luarea de urgență a măsurilor legale, astfel încât unei persoane cu handicap grav să i se respecte dreptul la asistent personal

Avocatul Poporului a emis o Recomandare către Primarul Comunei Botești, județul Neamț, în care se solicită luarea cu celeritate a măsurilor necesare pentru ca unei persoane cu handicap grav să i se respecte dreptul legal la asistent personal.

Recomandarea a fost emisă ca urmare a unei anchete efectuate, în 29 octombrie 2015, de către experții Avocatului Poporului, Biroul Teritorial Bacău, după primirea la sediul instituției a unei petiții din partea fiicei respectivei persoane cu handicap.

În sesizare, petenta semnala refuzul Primăriei Comunei Botești de încheiere a contractului de muncă în calitate de asistent personal pentru mama sa, persoană cu handicap grav. Potrivit celor relatate în document, de aproximativ doi ani petenta solicită autorității locale angajarea ca asistent personal, însă toate cererile au fost respinse, motivat de lipsa fondurilor necesare pentru plata salariilor.

Mai mult, printr-o dispoziție din luna august 2015, Primarul Comunei Botești a dispus încetarea plății indemnizației lunare cuvenite persoanei cu handicap grav, motivat de lipsa acordului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț.

Din documentele anexate petiției rezultă că petenta a obținut încă din luna iulie 2015 acordul instituției amintite (Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț) chiar pentru încadrarea ca asistent personal, document pe care autoritatea locală a refuzat să îl ia în considerare.

În cadrul anchetei desfășurate de către Avocatul Poporului a rezultat faptul că în evidența Comunei Botești sunt 44 de persoane cu grad grav de handicap, beneficiare ale indemnizației lunare de handicap. Petenta a fost angajată ca asistent personal al mamei sale, în perioada 2001-2010.

Din cauza dificultăților întâmpinate de către autoritatea locală în asigurarea fondurilor de salarii pentru asistenții personali, și în baza O.U.G. nr. 84/2010, care stabilea că indiferent de opțiunea exprimată, în situația în care angajatorul nu putea asigura angajarea asistentului personal, se acorda indemnizația de handicap (dispoziții abrogate ulterior prin Legea nr.136/2012), asistenții personali au fost concediați, persoanele încadrate în gradul grav de handicap beneficiind de indemnizația prevăzută de art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006.

Printr-o cerere adresată în luna mai 2015 Primăriei Botești, petenta a solicitat angajarea ca asistent personal pentru mama sa, prezentând în acest sens avizul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, cererea nefiind soluționată până la data efectuării anchetei.

Conform susținerilor Primarului Comunei Botești, în prezent, bugetul local garantează doar indemnizațiile lunare de handicap, deoarece nu există fondurile bănești care să permită angajarea celor 44 de asistenți personali și nu se poate face concesie doar pentru unele persoane. Este important de menționat faptul că, la data efectuării anchetei, era înregistrată o singură cerere de angajare, formulată de către petentă.

Experții Avocatului Poporului au constatat că autoritatea sesizată (Primăria Comunei Botești) nu a prezentat niciun document din care să rezulte că ar fi întreprins demersuri la autoritățile competente, respectiv, Direcția Generală a Finanțelor Publice Neamț, în vederea asigurării fondurilor necesare pentru angajarea petentei sau a altor posibile cereri cu același obiect, astfel că nu a fost respectat dreptul persoanei cu handicap grav la asistent personal.

PUBLICITATE