Avocatul Poporului solicită luarea de măsuri pentru protecția copiilor folosiți la cerșetorie în Neamț

Avocatul Poporului solicită luarea de măsuri pentru protecția copiilor folosiți în activități de cerșetorie la nivelul județului Neamț, ca și monitorizarea unei familii ai cărei copii erau duși la cerșit – Recomandări adresate DGASPC Neamț și Primăriei Comunei Girov, județul Neamț

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ ANUNȚUL DE MAI JOS

Avocatul Poporului Recomandă, între altele, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Neamț luarea măsurilor legale care se impun pentru asigurarea protecției drepturilor copiilor folosiți în activități de cerșetorie la nivelul județului Neamț. De asemenea, se Recomandă Primăriei Comunei Girov. Județul Neamț, luarea cu celeritate a măsurilor legale, în vederea identificării precoce a situațiilor de risc în care se pot afla copiii din comunitate, ca și continuarea monitorizării unei familii din comună (cea din care fac parte copiii identificați la cerșit în orașul Piatra Neamț) și informarea Avocatului Poporului cu privire la implementarea planului de servicii adoptat.

Recomandările sunt urmarea sesizării din oficiu și a demersurilor efectuate de către Avocatul Poporului, în urma apariției, într-un ziar local, în 2 septembrie 2017, a unui articol în care se relata despre activitatea de cerșetorie în care sunt folosiți copii, fapt devenit fenomen în municipiul Piatra Neamț. Conform celor relatate în articolul de presă, în comunitățile foarte sărace sau cu familii dezorganizate, copiii foarte mici sunt împrumutați de către părinții biologici altor adulți pentru a impresiona și obține mila oamenilor. În articol a fost prezentat exemplul unui cetățean, în vârstă de 54 de ani și care conform documentelor, avea domiciliul în comuna Girov. Acesta ar fi umblat însoțit întotdeauna de copii, pe care îi schimba periodic. La momentul redactării articolului de presă, acesta era însoțit de o fetiță în vârstă de câțiva ani pe care o ținea într-un cărucior, nemâncată și murdară.

Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și a întreprins demersuri la D.G.A.S.P.C. Neamț, la Direcția de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț, la Poliția Locală a Municipiului Piatra Neamț și la Primăria comunei Girov, județul Neamț. Autoritățile sesizate au comunicat, între altele, că inspectorii serviciului protecția copilului al Municipiului Piatra Neamț au întocmit și înaintat către D.G.A.S.P.C. Neamț, încă din anul 2014, documentații cu propunerea de instituire a unor măsuri de protecție specială-plasament în regim de urgență, pentru minorii familiei identificată ca ocupându-se cu cerșetoria. Dar membrii familiei s-ar fi mutat, ulterior, în Comuna Girov și nu ar mai fi fost identificați, după 19 septembrie 2014, ca practicând cerșetoria. DGASPC Neamț a comunicat faptul că, uneori, membrii familiei de uniune consensuală au fost văzuți apelând la mila publicului pe raza administrativ-teritorială a municipiului Piatra Neamț, fiind însoțiți uneori de cei trei copii ai lor, din cauză că resursele materiale și financiare ale acestora sunt insuficiente pentru a le asigura un nivel de viață decent. În același răspuns al DGASPC Neamț s-a specificat faptul că, pe perioada evaluării, s-a putut observa faptul că între mamă și cei trei copii sunt structurate relații de afectivitate și atașament reciproc și nu s-au identificat urme/marcatori de abuz sau neglijare gravă, care să necesite scoaterea copiilor din familie. În răspunsul dat către Avocatul Poporului de către instituția publică sus-menționată, s-a afirmat că Serviciul Public de Asistență Socială din Primăria Girov nu a sesizat cazul acestei familii către D.G.A.S.P.C Neamț și nici nu a înaintat documentația necesară, în vederea instituirii unor măsuri de protecție specială pentru cei trei copii, „motivat de faptul că nu sunt cunoscuți în comunitate ca fiind o familie aflată în situație de risc“.
La rândul ei, Poliția Locală Piatra Neamț a comunicat că pe parcursul anului 2017, mama a fost depistată de două ori la cerșit pe raza municipiului Piatra Neamț, însoțită de copiii săi minori, fiind sancționată contravențional și informându-se în scris Serviciul de Asistență Socială din cadrul Primăriei comunei Girov, în vederea dispunerii măsurilor de protecție socială care se impun.

Având în vedere cele de mai sus, Biroul Teritorial Bacău al Avocatului Poporului a solicitat Primăriei comunei Girov, județul Neamț, să comunice care sunt măsurile dispuse pentru sprijinirea familiei aflate în situație de risc, respectiv, dacă se impune luarea unor măsuri de protecție specială în condițiile legii. Totodată, au fost solicitate și documente, respectiv, ultima anchetă socială și planul de servicii adoptat în cauză. Primăria Comunei Girov a comunicat că minorii în cauză vor fi monitorizați permanent și li se vor acorda prestațiile cuvenite, în conformitate cu prevederile legale.

Din adresele transmise de autoritățile sesizate rezultă, în mod evident, că din anul 2014 și până în prezent, pentru familia de uniune consensuală nu a fost dispusă nicio măsură 3 de protecție specială, cu toate că situația de fapt o impunea. Așa cum rezultă din adresa comunicată, în 2017, de Serviciul de Asistență Socială Piatra Neamț, la data de 5 septembrie 2014, au fost transmise către D.G.A.S.P.C. Neamț, documentații cu propunerea de instituire a unor măsuri de protecție specială-plasament în regim de urgență, pentru minori. Cu toate acestea, D.G.A.S.P.C. Neamț nu a dispus luarea măsurilor legale privind instituirea plasamentului în regim de urgență, ulterior familia schimbându-și reședința în comuna Girov, județul Neamț. Primăria comunei Girov nu a făcut dovada că, anterior demersului întreprins de Biroul Teritorial Bacău al Avocatului Poporului, ar fi monitorizat această familie, din ancheta socială și planul de servicii rezultând că serviciile și prestațiile ce ar fi trebuit acordate conform legii, vor fi asigurate doar începând cu luna decembrie 2017, fiind vorba despre acordarea stimulentului educațional, a alocației pentru susținerea familiei, precum și a ajutorului pentru încălzirea locuinței. Din adresele primite de către Avocatul Poporului, rezultă că Primăria Girov nu a sesizat cazul acestei familii către D.G.A.S.P.C Neamț și nici nu a înaintat documentația necesară în vederea instituirii unor măsuri de protecție specială pentru cei trei copii, motivat de faptul că nu sunt cunoscuți în comunitate ca fiind o familie aflată în situație de risc deși din evaluarea de caz realizată, rezultă contrariul, respectiv faptul că familia locuiește într-un imobil situat în comunitatea de romi din satul Girov, compusă dintr-o singură încăpere, modest mobilată cu bunuri de folosință îndelungată și care nu acoperă în totalitate nevoile de preparare a hranei, educație și odihnă ale utilizatorilor săi.

Având în vedere cele comunicate de autoritățile sesizate, Avocatul Poporului apreciază că, în cauză, autoritățile responsabile nu și-au îndeplinit obligațiile ce le revin, în conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind promovarea și protecția drepturilor copilului.

Întregul conținut al Recomandărilor poate fi consultat:
AICI pentru DGASPC Neamț
AICI pentru primăria Girov

PUBLICITATE