Avocatul Poporului, audiențe la Piatra-Neamț pe 14 noiembrie

În data de 14 noiembrie 2023 reprezentanții instituției Avocatul Poporului Biroul Teritorial Bacău se vor deplasa în municipiul Piatra-Neamț pentru a acorda audiențe cetățenilor din județul Neamţ şi pentru a primi petiții.

Activitatea se va desfăşura între orele 09 – 12 la sediul Consiliului Județean Neamț, în spațiul pus la dispoziție în acest sens.

Cetăţenii pot solicita sprijinul instituției Avocatul Poporului în mod gratuit, fără perceperea de taxe.

Pentru operativitate, recomandăm persoanelor interesate ca la momentul acordării audienței să prezinte o cerere din care să rezulte pe scurt problemele cu care se confruntă, precum și documente justificative, în copie. Persoanele interesate se pot înscrie la numărul de telefon al Biroului Teritorial Bacău din cadrul instituției Avocatul Poporului
– 0234-572472.

Totodată, cetățenii care doresc să se adreseze instituției Avocatul Poporului Biroul Teritorial Bacău pot transmite cererile și prin poştă, pe adresa biroului din municipiul Bacău, str. Nicolae Bălcescu nr.5 sau prin e-mail pe adresa [email protected]. Programul de audiențe la sediul din municipiul Bacău este următorul: luni și miercuri între orele 10 – 14, marți și joi între orele 12 – 16.

Reamintim cetățenilor că instituția Avocatul Poporului este autoritate publică autonomă și independentă faţă de orice altă autoritate publică din România şi are drept scop apărarea drepturilor şi libertăților persoanelor fizice în raporturile acestora cu autorităţile publice.

De asemenea, dorim să informăm persoanele interesate că nu fac obiectul activității instituției Avocatul Poporului actele autorității judecătoreşti (dosare aflate pe rolul instanțelor de judecată, sentințe pronunțate în aceste dosare). 

PUBLICITATE