Atenție! Un nou număr de URGENȚĂ – 113. Pentru persoanele cu dizabilităţi

De luni 26 octombrie 2015, persoanele cu dizabilităţi de auz şi/sau vorbire vor avea posibilitatea apelării Serviciului de urgenţă prin SMS la numărul 113, potrivit prevederilor Legii 132/2015.
Pentru a putea utiliza acest număr este obligatorie înscrierea în baza de date a Serviciului 112, potrivit informaţiilor ce vor fi publicate pe website-ul www.112.ro. Accesarea site-ului va fi posibilă începând cu data de 26.10.2015, ora 13.

Înregistrarea în Baza de date a Serviciului 112

Aveţi posibilitatea să vă înregistraţi în trei moduri:

1. Prin depunerea documentelor de înregistrare la birourile temporare de asistenţă la înregistrare sau la unul dintre sediile Serviciului de Telecomunicaţii Speciale din Bucureşti sau din ţară – informaţiile cu privire la adrese şi programul acestora vor fi publicate pe website-ul www.112.ro;
2. Prin transmiterea prin poştă a documentelor de înregistrare, la adresa: Splaiul Independenţei nr. 323A, sector 6, Bucureşti;
3. Prin completarea formularului online aflat pe website-ul www.112.ro.

Documente necesare înregistrării:

1.  Cerere de înregistrare;
2.  Copia actului dumneavoastră de identitate sau al reprezentantului legal;
3.  Copiile actelor care atestă dizabilitatea;
4   Copia documentului care atestă calitatea de reprezentant legal, dacă este cazul.

Pentru înscrierea la sedii/birouri temporare sau prin poştă:

– solicitaţi un exemplar al cererii de înscriere la unul dintre sediile Serviciului de Telecomunicaţii Speciale sau la birourile temporare de asistenţă la înscriere; cererea poate fi obţinută şi prin descărcarea de pe website-ul www.112.ro;
– completaţi şi semnaţi această cerere;
– anexaţi copiile documentelor specificate mai sus;
– introduceţi documentele într-un plic, sigilaţi-I şi trimiteţi-I Serviciului de Telecomunicaţii Speciale prin  una dintre cele două metode metode menţionate anterior.

 Pentru înscrierea online:

–  accesaţi website-ul www.112.ro. secţiunea „Serviciul SMS 113”, subsecţiunea „Înregistrare”;
– completaţi fiecare câmp al formularului online, scanaţi şi încărcaţi copiile documentelor menţionate mai sus;
– în cazul în care apelaţi la un reprezentant legal, acesta va completa şi formularul online destinat reprezentanţilor legali, aflat în aceeaşi subsecţiune pe site, încărcând obligatoriu şi documentul doveditor al calităţii lui.

Dacă toate condiţiile obligatorii au fost îndeplinite, iar datele şi documentele transmise sunt corecte şi complete, veţi primi un SMS de confirmare la numărul de telefon declarat în cererea de înregistrare. Din acest moment puteţi apela 112 în orice situaţie de urgenţă.

Modalitatea de apelare prin SMS a Serviciului de urgenţă

1. În cazul în care aveţi o urgenţă, sunaţi imediat la numărul 112;
2. Operatorul 112 vă va răspunde, însă nu va iniţia un dialog cu dumneavoastră, ci va închide apelul, fiindcă veţi fi identificat automat de către sistem ca fiind o persoană cu dizabilităţi de auz şi/sau vorbire;
3. Veţi primi imediat un SMS cu textul: „Trlmlteţi SMS la 113 cu urgenţa şi adresa incidentului”;
4. Veţi răspunde printr-un SMS la numărul 113, descriind scurt urgenţa şi indicând cu exactitate adresa, inclusiv judeţul. Este indicat să nu folosiţi semne diacritice, dacă telefonul dumneavoastră nu este setat în acest mod, pentru a urgenta transmiterea;
5. După transmiterea SMS-ului este posibil să mai primiţi mesaje din partea operatorului 112 cu întrebări suplimentare. Răspundeţi scurt şi cât se poate de exact;
6. Operatorul 112 va transmite datele obţinute de la dumneavoastră agenţiilor de intervenţie (Poliţie, Ambulanţă, Pompieri) care vă vor ajuta în urgenţa pe care o aveţi.

ATENŢIE

Constituie contravenţii apelarea abuzivă a numărului unic pentru apeluri de urgenţă 112 sau transmiterea de mesaje abuzive la numărul 113, faptele fiind sancţionate cu amendă de la 500 la 1000 de lei.
Pentru mai multe informaţii vă rugăm să accesaţi website-ul www.112.ro.
sursa www.112.ro
PUBLICITATE