Aplicarea ștampilei nu mai este necesară pentru înscrisurile depuse de entități private în cadrul POR 2014-2020

Guvernul României a modificat, prin Ordonanța de Urgență nr. 49/2017, mai multe acte normative, în scopul de a accelera absorbția de fonduri europene și de a facilita implementarea proiectelor pe infrastructura de transport și pe celelalte programe operaționale.
În vederea aplicării acestor prevederi, Autoritatea de Management pentru POR aduce la cunoștință ca:

Începând cu data de 31.07.2017, procesul de evaluare, selecție și contractare pentru proiectele depuse în cadrul POR 2014-2020 se va desfasura in conformitate cu Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 49/2017, care prevede urmatoarele:

Art VII (1) Persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum și entitațile fara personalitate juridica nu au obligația de a aplica ștampila pe declarații, cereri, contracte sau orice alte documente sau înscrisuri depuse la instituțiile sau autoritațile publice ori emise sau încheiate în relația cu instituțiile sau autoritațile publice.