ApaServ angajeaza analist resurse umane

ApaServ organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de analist resurse umane, pe o durata determinata de 1 an si 8 luni, cat timp titulara postului se afla in concediu de maternitate.

Definirea postului: analist resurse umane

Poziţie COR: 333306

Departament: Biroul Resurse Umane.

1.Nivelul de studii: Studii superioare economice, juridice, socio-umane

2.Experienta: minim 1 an in activitati similare cu cele ale postului

3.Atribuţii principale: gestionarea ROF-urilor, a fiselor de post, a activitatilor de evaluare a competentelor si de formare profesionala, calcul drepturi salariale, alte sarcini specifice biroului de resurse umane

4.Cunoştinţe:

Legea nr.53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi actualizările ulterioare;

-HG nr.500/2011 privind completarea Registrului General de Evidenţă a Salariaţilor

-Codul fiscal, Legea bugetului asigurărilor sociale de stat, Legea bugetului de stat;

5.Calităţi şi aptitudini: -seriozitate în tratarea problemelor

-abilităţi de comunicare

-asumarea responsabilităţilor

-loialitate faţă de Companie.

6.Tematica concursului:

-Contractul individual de munca: inchiere, executare, incetare

-Registrul general de evidenta a salariatilor: conditii de operare

-Documente interne:Regulamentul intern,fisa postului, dosarul personal al salariatului

-Contributiile sociale obligatorii ale angajatorului si ale salariatului

-Operare Microsoft Office Word, Excel.

Persoanele interesate vor depune scrisoare de intentie si CV la registratura Companiei Judetene Apa Serv S.A. din str. Lt. Draghiescu nr. 20, sau pe adresa de e-mail [email protected] pana in data de 24.08.2015, urmand ca in data 25.08.2015 sa anuntam candidatii care vor fi selectati, conform criteriilor de mai sus, in vederea sustinerii concursului.

Concursul va avea loc in data de 26.08.2015, cu incepere de la ora 09.00, la sediul Companiei Judetene Apa Serv S.A. din str. Lt. Draghiescu nr. 20 si va consta intr-o proba scrisa urmata de interviu.

Punctajul se va acorda astfel:

– proba scrisa, va cuprinde 10 subiecte care totalizeaza 100 pct si va avea o pondere de 50% din punctajul total;

– interviul, va cuprinde sase criterii de apreciere care totalizeaza 60 de pct cu pondere de 50% din punctajul total

– formula de calcul: Punctajul Total = (punctaj obtinut la scris/100)x50 + (pct obt interviu/60)x50.

Punctajul necesar pentru promovare este de minimum 70 de puncte la proba scrisa si 42 de puncte la interviu.

Punctajul necesar pentru promovare este de minimum 70 de puncte la proba scrisa si 42 de puncte la interviu.

PUBLICITATE