Anunţ public privind decizia etapei de încadrare – Proiectul „Extindere rețea electrică localitatea Dumbrava Roșie, str. Potocina și Dudului, județul Neamț”

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

SC DELGAZ GRID – S.A. prin SC LUHAN SRL anunţă publicul interesat  asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Neamț, în cadrul  procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Extindere  rețea electrică localitatea Dumbrava Roșie, str. Potocina și Dudului – comuna Dumbrava Roșie, județul Neamț”, propus a fi amplasat în str. Potocina  și Dudului, comuna Dumbrava Roșie, județul Neamț. 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi  consultate la sediul APM Neamț din Piatra Neamț, P-ța 22 Decembrie nr.5 în  zilele de luni – joi, între orele 8,00 – 16,30 şi vineri între orele 8,00-14,00, la sediul  U.A.T. Comuna Dumbrava Roșie, precum şi la următoarea adresă de internet  http://apmnt.anpm.ro.  

 Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul  deciziei etapei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe  pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Neamț.