ANUNȚ privind supunerea spre consultare publică a anexei la proiectul de hotărâre pentru actualizarea „Programului tranzitoriu de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în județul Neamț”

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică, CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ supune consultării publice proiectul de hotărâre privind actualizarea „Programului tranzitoriu de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în județul Neamț”.

Modificările propuse pot fi vizualizate pe site-ul www.cjneamt.ro urmând calea https://cjneamt.ro/ro/informatii-de-interes-public/dezbateri-publice/, sau la avizierul instituţiei.

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect pot fi transmise în scris pe adresa: Str. Alexandru cel Bun nr. 27, Piatra Neamţ, cod 610004, prin fax nr. 0233 211569, sau prin e-mail: [email protected], în intervalul 03 – 18 ianuarie 2024.

PUBLICITATE