ANUNȚ – Poliția Neamț vrea să cumpere 10 aparate foto


A N U N Ț

Adresa poștală:  str. Eroilor nr.16 , Localitatea:  Piatra-Neamt , Cod postal:  610053 , Romania , Punct(e) de contact:  Micu Cătălin , Tel.  +40 0233207000 , Email:  logistica@nt.politiaromana.ro , Fax:  +40 0233207201, Adresa internet (URL):  https://nt.politiaromana.ro

Detalii anunț: https://nt.politiaromana.ro/ro/informatii-publice/achizitii-publice şi e-licitatie.ro/Documente/Publicitate-Anunturi

Tip anunț:  Cumpărări directe

Tip contract: Furnizare

Denumirea achiziție:  Aparate de fotografiat

CPV: 38651000-3 – Aparate de fotografiat (Rev.2)

Descrierea contractului: Se vor achiziţiona un numar de 5 bucati Aparate de fotografiat tip DSLR și 5 bucati Aparat de fotografiat tip compact, conform Specificațiilor Tehnice.

Valoarea estimata fără TVA: 16.000,00 RON

Condiții contract: Produsele vot fi  livrate în ambalaje originale, sigilate, în termen de 15 zile de la finalizarea achiziției în SEAP și vor fi însoțite de certificate de garanție de minim 2 ani. Cantitatea de produse poate suferi modificari  in functie de  fondurile bugetare alocate.

Condiții participare:

  1. Limba de redactare a ofertei: romana.
  2. Oferta va fi insotita de o copie dupa certificatul de inregistrare in Registrul Comertului si va fi depusa până la data de 14.11.2016, ora 14:00 in plic inchis la sediu autoritatii contractante sau va fi transmisa, pana la aceiasi data si ora, prin e-mail, la adresa logistica@nt.politiaromana.ro. sau prin fax la nr. 0233/207201. Oferta de pret va fi exprimat in lei, fara TVA și va avea caracter ferm si obligatoriu din punctul de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate a acestei. Durata de valabilitate a ofertei va fi de 30 zile.
  3. Propunerea tehnica va fi intocmita astfel încât sa corespunda specificatiilor tehnice. Ofertele care nu corespund specificatiilor tehnice vor fi respinse.
  4. Oferta financiara va fi exprimat in lei, fara TVA, are caracter ferm si obligatoriu din punctul de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate a ofertei.

 

Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut in conditiile respectarii specificatiilor tehnice.

Termen limita primire oferte: 14.11.2016

Informatii suplimentare: Specificatiile tehnice pot fi descarcate de pe site-ul autoritatii contractante https://nt.politiaromana.ro/ro/informatii-publice/achizitii-publice, sau poate fi obtinut printr-o solicitare la adresa de e-mail: logistica@nt.politiaromana.ro sau la nr. de fax: 0233/207201.

Ofertele se pot depune pana la data de 09.11.2016, ora 14.00 la sediul Inspectoratului de Politie Judetean Neamt – Serviciul Logistic, prin e-mail la adresa: logistica@nt.politiaromana.ro.  sau  prin fax la nr. 0233/207201. Ofertele ce vor fi depuse la sediul autoritatii contractante, vor avea inscrise pe plic denumirea ofertantului si denumirea obiectului achizitiei.

Informatii suplimentare se pot obține la Compartimentul Achizitii la telefon 0233/207201 sau 0233/207000 int.20244.

Achizitia se va realiza prin intermediul Catalogului Electronic, operatorii economici avand obligatia de a posta ofertele in SEAP.

Plata se face după efectuarea recepţiei produselor, cu Ordin de Plata, în contul furnizorului, deschis la Trezoreria Statului, in conformitate cu prevederile Legii nr. 72/2013, actualizata.

D.M.B.
PUBLICITATE
loading...