ANI: Trei consilieri locali PSD, găsiți în „conflict de interese”

Trei consilieri locali PSD din cadrul Consiliului Local Podoleni au fost găsiți în „conflict de interese”, anunță Agenția Națională de Integritate (ANI).

Agenția Națională de Integritate a constatat conflictul de interese de natură administrativă, starea de incompatibilitate sau a sesizat organele de urmărire penală, în cazul a 13 aleși locali, 3 dintre ei fiind din județul Neamț, astfel:

  • MIHAI DUMITRU-DANIEL, Consilier Local în cadrul C.L. al Com.  Podoleni, Jud.  Neamț

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitării mandatului de consilier local (2020 – prezent), deși avea un interes personal în problema supusă dezbaterilor, a participat, în data de 06 ianuarie 2022, atât la avizarea favorabilă a proiectului de hotărâre, cât și la adoptarea Hotărârii C.L. prin care s-a aprobat exceptarea de la plata unei taxe a agenților economici prevăzuți în lista anexă a hotărârii, listă în care se regăseau atât întreprinderea individuală al cărei titular este persoana evaluată, cât și societatea al cărei asociat unic și administrator este tatăl său.

Totodată, în data de 10 mai 2022, a participat și la adoptarea Hotărârii C.L. privind închirierea unei suprafețe de teren din domeniul privat al comunei Podoleni, în baza căreia Primăria Podoleni a încheiat la data de 16 mai 2022, prin atribuire directă, un contract de închiriere pentru suprafețele de teren aflate în domeniul privat al comunei, cu asociația al cărei  asociat unic și administrator este tatăl persoanei evaluate.

Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 228, alin. (1), lit. a) și alin. (2)-(5) din  O.U.G. nr. 57/2019.

  • MÂNDRILAȘ MIHAI, Consilier Local în cadrul C.L. al Com.  Podoleni, Jud.  Neamț

 CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitării mandatului de consilier local (2020 – prezent), deși avea un interes personal în problema supusă dezbaterilor, a participat în data de 06 ianuarie 2022, atât la avizarea favorabilă a proiectului de hotărâre, cât și la adoptarea Hotărârii C.L. prin care s-a aprobat exceptarea de la plata unei taxe a agenților economici prevăzuți în lista anexă a hotărârii, listă în care se regăsește și întreprinderea individuală al cărei titular este persoana evaluată.

Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 228, alin. (1) și alin. (2)-(5) din  O.U.G. nr. 57/2019.

  • GRASU ADRIAN-NICOLAE, Consilier Local  în cadrul C.L. al Com. Podoleni, Jud. Neamț

 CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitării mandatului de consilier local (2020 – prezent) deși avea un interes personal în problema supusă dezbaterilor C.L., a participat în anul 2022, la emiterea și adoptarea unor acte administrative de natură să producă un folos material pentru soția acestuia, în calitate de titular al unei  întreprinderi individuale, respectiv exceptarea întreprinderii individuale de la plata unei taxe a agenților economici.

Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 228, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019.

PUBLICITATE