ANI: 5 aleși din Neamț în incompatibilitate sau conflict de interese


Agenţia Naţională de Integritate (ANI) a constatat starea de incompatibilitate, dar şi existenţa conflictului de interese de natură administrativă şi penală în cazul a 30 aleşi locali, fiind vorba despre patru primari, opt viceprimari, un consilier judeţean, 15 consilieri locali şi doi foşti consilieri locali.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ ANUNȚUL DE MAI JOS

În județul Neamț 

PĂDURARU CONSTANTIN, Viceprimar al comunei Dochia, județul Neamț
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV ȘI PENAL

În calitate de consilier local, a participat la data de 15 martie 2013 la deliberarea și adoptarea Hotărârii Consiliului local privind organizarea pășunatului pe raza administrativ-teritorială a comunei Dochia în anul 2013.

La data de 20 martie 2013, ulterior adoptării acestei Hotărâri a Consiliului local, a semnat în calitate de viceprimar al comunei Dochia, contractul de închiriere pășune încheiat între Primăria comunei Dochia, în calitate de proprietar, și tatăl său, în calitate de crescător de animale/organizator de stână (delegat al crescătorilor de animale).

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/ 2001, art. 75, lit. a) din Legea 393/2004 şi art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Piatra-Neamț în vederea verificării indiciilor privind săvârșirea de către PĂDURARU CONSTANTIN a infracțiunii de conflict de interese, prevăzută de art. 301 din Codul Penal al României.

ENACHE VASILE, Consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Girov, județul Neamț
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitării mandatului de consilier local, având un interes personal în problemele supuse dezbaterilor, a participat la ședințele desfășurate la nivelul Consiliului Local al comunei Girov votând pentru adoptarea a șapte Hotărâri ale Consiliul Local Girov privind suprafețele de teren ce aparțin domeniul privat al comunei.

La datele de 17 noiembrie 2009 și 12 aprilie 2010, ulterior adoptării acestor hotărâri, Consiliul Local Girov a încheiat cu S.C. Euroferma S.R.L. societate comercială reprezentată prin Enache Vasile (împuternicit din partea numitei Enache Diana Carmen-administrator), un contract privind concesiunea suprafeței de 200.000 m.p. teren pentru pășunat (pentru o durată de 49 de ani), și un contract privind exploatarea terenului în suprafață de 12 ha în scop de pășunat (pentru o perioadă de 10 ani) precum și cinci acte adiționale la acest contract.

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 46, alin. (1) și (2) din Legea nr. 215/ 2001, art. 76, alin. (2) din Legea nr. 161/2003 și art. 75 din Legea nr. 393/2004

GRIGORAȘ SORIN, Consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Români, județul Neamț
INCOMPATIBILITATE

Se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 29 iunie 2012, întrucât deține simultan calitățile de consilier și angajat cu contract individual de muncă în cadrul Consiliului Local al comunei Români-Compartimentul ameliorare și reproducție în zootehnie, încălcând astfel dispozițiile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.

MARIAN MIHAELA, Consilier local în cadrul Consiliul local Târgu Neamț, județul Neamț
INCOMPATIBILITATE

În perioada exercitării mandatului de consilier local, S.C. Arianis Prod Com S.R.L.(societate comercială în cadrul căreia Marian Mihaela deține funcția de administrator și calitatea de asociat unic), a furnizat Primăriei orașului Târgu Neamț și instituțiilor publice/societăților comerciale înființate ori aflate în subordinea/autoritatea Consiliului local Târgu Neamț, produse în valoare totală de 43.934,33 lei, încălcând, astfel, prevederile art. 90, alin. (1) din Legea 161/2003..

UNGUREANU GELU, Consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Pîngărați, județul Neamț
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitării mandatului de consilier local a luat parte la deliberarea și adoptarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Pîngărați din data de 4 aprilie 2013 privind aprobarea concesionării suprafeței de 688,88 ha păsune comunală și păduri de folosinți silvopastorale ce se află în proprietatea publică a comunei Pîngărați, județul Neamț.

La data de 08 aprilie 2013, ulterior aprobării acestei hotărâri, Primăria Pîngărați a încheiat prin atribuire directă, un contract de concesiune cu Asociația Crescătorilor de Animale Pîngărați (asociației al cărei membru fondator este UNGUREANU GELU).

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/ 2001 și art. 75, lit. f) şi art. 77, alin. (1)  şi (2) din Legea 393/2004.

foto: Agerpres

PUBLICITATE