Analiza statistică a situațiilor de urgență produse în luna februarie 2016


I. ACTIVITATEA OPERATIVĂ

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ ANUNȚUL DE MAI JOS

În luna februarie 2016, în zona de competenţă a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ s-au produs 699 de evenimente care au necesitat intervenţia serviciilor profesioniste, voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă (în medie 24,10 pe zi), numărul evenimentelor la care s-a intervenit cu forţe specializate crescând cu 26,86% faţă de perioada similară din anul anterior, când s-au produs 551 de evenimente.

1

*Alte situaţii de urgenţã: misiuni pirotehnice, alunecãri de teren, fenomene meteo periculoase, înlãturarea efectelor inundaţiilor, avarii la utilitãţi publice etc.
** Asistenţã persoane: degajãri de persoane în urma exploziilor, prãbuşirii ori accidentelor de muncã, sau rãmase blocate în apartament, ascensor, la înãlţime etc.
*** Acţiuni pentru protecţia comunitãţilor: asigurare mãsuri de apãrare împotriva incendiilor la accidente de circulaţie şi pe timpul desfãşurãrii de evenimente publice, protecţia mediului, salvãri de animale etc.

De asemenea, forţele de intervenţie au mai fost solicitate în 34 de situaţii, la care nu s-a intervenit din diverse motive:

  • echipajele au fost întoarse din drum, întrucât nu mai era necesară deplasarea acestora la locul evenimentului – 8 situaţii la echipajele SMURD);
  • echipajele au ajuns la locul evenimentului, însă nu au acţionat – 13 situaţii (în 4 situaţii incendiile au fost stinse de populaţie sau de SVSU, iar în 9 situaţii persoanele au refuzat evaluarea medicală de specialitate;
  • echipajele au ajuns la adresa indicată, dar au constatat că evenimentul nu s-a produs sau pacientul nu exista – 13 situaţii (5 la echipajele de stingere a incendiilor şi 8 la echipajele SMURD).

2

În vederea reducerii timpului de răspuns la intervenţii, în scopul limitării pagubelor, participarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă din judeţul Neamţ a înregistrat o creştere, acestea acţionând singure sau în sprijinul forţelor profesioniste la 19 misiuni pentru stingerea incendiilor, 21 de misiuni pentru incendii de vegetaţie şi altele, 1 misiune pentru asistenţa persoanelor, 3 misiuni pentru alte situaţii de urgenţă, 2 misiuni de asigurare/supraveghere zonă, numărul intervenţiilor cu participarea acestora crescând cu 27,78%, de la 36 în 2015, la 46 în 2016.

II. INTERVENŢIA PENTRU STINGEREA INCENDIILOR

În cursul lunii februarie 2016,  numărul de incendii produse în zona de competenţă a unităţii a fost într-o uşoară scădere, cu 11,11%, de la 36 în februarie 2015, la 32 în februarie 2016 (în medie 1,10/zi).

Toate cele 32 de incendii s-au produs pe teritoriul judeţului Neamţ – 11 s-au produs în mediul urban (34,38% din totalul incendiilor) şi 21 în mediul rural  (65,62% din totalul incendiilor).

3

Pagubele rezultate în urma incendiilor au fost estimate la cca. 77 mii lei, însă intervenţia promptă a forţelor de intervenţie profesioniste şi voluntare a condus la limitarea pagubelor, fiind salvate bunuri în valoare estimată de cca. 320 mii lei.

În luna februarie 2016 incendiile nu au produs doar pagube materiale ci şi victime (2 persoane adulte au fost rănite), spre deosebire de aceeaşi perioadă a anului trecut când 1 persoană adultă a decedat, 1 persoană a fost rănită şi 7 persoane au fost salvate.

Cele mai multe incendii au afectat locuinţele şi anexele cetăţenilor (24 de astfel de situaţii în februarie 2016), numărul acestora fiind mai mic decât în luna februarie a anului anterior, când s-au produs 30 de incendii.

INCENDII DE VEGETAŢIE USCATĂ ŞI ALTELE (fără pagube materiale)

În luna februarie  2016, în zona de competenţă a inspectoratului au avut loc 30 de incendii de vegetaţie uscată şi altele (coşuri de fum), spre deosebire de anul anterior când au fost înregistrate 12 astfel de incendii.

Cele 30 de situaţii de urgenţă au izbucnit la:

  • vegetaţie uscată şi mirişte – 6 incendii;
  • coşul de fum al locuinţelor – 17 incendii;
  • terenuri cu vegetaţie uscată aparţinând cetăţenilor şi domeniului public – 7 incendii;

III. INTERVENŢIA LA DESCARCERARE, PRIM AJUTOR CALIFICAT ŞI ASISTENŢĂ MEDICALĂ DE URGENŢĂ

1. DINAMICA INTERVENŢIILOR SMURD

Numărul solicitărilor pentru acordarea primului ajutor calificat, a asistenţei medicale de urgenţă sau pentru efectuarea operaţiunilor de descarcerare a fost în creştere în luna februarie 2016, fiind executate 594 de misiuni (din care 159 de intervenţii ale echipajelor de terapie intensivă mobilă), spre deosebire de februarie 2015 când au fost executate 473 de misiuni (din care 86 de intervenţii ale echipajului de terapie intensivă mobilă).

Echipajele de descarcerare, prim ajutor calificat şi terapie intensivă mobilă din cadrul S.M.U.R.D. Neamţ au executat misiuni pentru:

  • acordarea primului ajutor calificat şi a asistenţei medicale de urgenţă – 585 de misiuni;
  • descarcerarea la accidente rutiere – 5 misiuni;
  • asistenţa persoanelor blocate în apartamente – 2 misiuni;
  • alte intervenţii (sprijin ambulanţe SAJ pentru transport persoane) – 2 misiuni.

4

Cele mai multe intervenţii ale echipajelor SMURD au fost înregistrate în mediul rural, fiind executate 344 de intervenţii.

3. ASIGURAREA ASISTENŢEI MEDICALE DE URGENŢĂ

5
4. INTERVENŢII PIROTEHNICE

Echipa pirotehnică a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Petrodava” al judeţului Neamţ a executat 4 misiuni de asanare a teritoriului de muniţia rămasă neexplodată din timpul celui de-al doilea război mondial, la fel ca în perioada similară a anului anterior.

PUBLICITATE