Amenzi masive în construcții după controalele ITM Neamț

În perioada 01-06 aprilie 2024, Inspectoratul Teritorial de Muncă a desfășurat o campanie națională în sectorul construcțiilor, identificând 11 muncitori fără contracte de muncă și aplicând 34 de sancțiuni contravenționale, inclusiv 30 de amenzi în valoare totală de 301.600 lei.

În perioada 01-06 aprilie 2024, Inspectoratul Teritorial de Muncă a focalizat o campanie națională de verificări în sectorul construcțiilor, vizând respectarea legislației privind contractele de muncă și normele de securitate și sănătate în muncă. Această acțiune a vizat domeniile construcții clădiri, lucrări de geniu civil și lucrări speciale de construcții, cu codurile CAEN 41, 42 și 43.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ ANUNȚUL DE MAI JOS

În cadrul campaniei, inspectorii de muncă au realizat 31 de controale, în urma cărora au fost identificate 11 persoane care prestau muncă fără contracte individuale de muncă în formă scrisă, aspect ce constituie o gravă încălcare a legislației muncii. Drept urmare, 34 de sancțiuni contravenționale au fost aplicate, din care 30 reprezintă amenzi cu o valoare totală de 301.600 lei și 4 avertismente. Inspectorii au dispus, de asemenea, 51 de măsuri pentru remedierea neconformităților constatate.

Mai jos, comunicatul ITM Neamț:

În  perioada 01-06 aprilie 2024 s-a desfăşurat Campania Naţională pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale privind încheierea și executarea contractelor individuale de muncă precum și prevederile legale privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă  la  angajatorii care desfăşoară activități în domeniile:„ construcții clădiri” – cod CAEN 41„ lucrări de geniu civil” – cod CAEN 42 și „lucrări speciale de construcții” – cod CAEN 43.

Obiectivele acțiunilor de control au fost : 

  • identificarea și verificarea agenților economici care activeazã în domeniile:                      „ construcții clădiri” – cod CAEN 41, „ lucrări de geniu civil” – cod CAEN 42 și „lucrări speciale de construcții” – cod CAEN 43, privind respectarea prevederilor legale în vigoare;
  • eliminarea neconformităților constatate prin dispunerea de măsuri obligatorii;
  • creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a lucrătorilor în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale în domeniile relațiilor de muncă și securității și  sănătății în muncă.

În cadrul acestei acţiuni, inspectorii de muncă au  efectuat 31 de controale.

La 5 angajatori au fost identificate 11 persoane care prestau activitate fără a avea încheiate contracte individuale de muncă în formă scrisă, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii.

Pentru încălcarea legislaţiei  în domeniile relațiilor de muncă și securității și  sănătății în muncă,  inspectorii de muncă au aplicat angajatorilor 34 sancţiuni contravenţionale din care 30 amenzi în cuantum de 301.600 lei şi 4 avertismente contravenţionale. Au fost dispuse 51 măsuri de remediere a neconformităţilor constatate.

Deficienţele constatate la angajatori au fost următoarele:

– primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, cel târziu în ziua  anterioară începerii activităţii ;

– angajatorul nu respecta obligația de a ține la locul de muncã evidența orelor de muncã prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidențierea orelor de începere și de sfârșit ale programului de lucru

– angajatorul nu respecta obligația de transmitere a datelor în REGES în termenul legal;

– dosarele de personal erau incomplete;

– angajatorul nu respecta obligația de a elibera o adeverințã de vechime pentru salariați la încetarea activitãții;

angajatorul nu  a fãcut dovada plãții drepturilor salariale cãtre toți salariații unitãții;

– angajatorul nu a organizat activitatea de acordare a primului ajutor;

– angajatorul nu a asigurat echipamente de muncã fãrã pericol pentru securitatea și sãnãtatea lucrãtorilor;

-angajatorul nu a asigurat  măsuri de protecție colectivă împotriva riscului de cădere de la înălțime (schele neconforme);

-angajatorul nu a asigurat o instruire corespunzătoare în domeniul SSM pentru lucrători.

PUBLICITATE