AJOFM Neamț: Facilități pentru cei care angajează elevi sau studenți pe perioada vacanţei

Agenţia Judeţeana pentru Ocuparea Forţei de Muncă Neamţ  subvenţionează angajatorii care pe perioada vacanţei angajează elevi sau studenţi, conform Legii 72/2007. Subvenţia reprezintă  50% din valoarea indicatorului social de referinţa, pentru fiecare elev sau student şi se acordă proporţional cu timpul efectiv lucrat.  Valoarea indicatorului social de referinţă al asigurarilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă  este de 500 lei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ ANUNȚUL DE MAI JOS

Perioada de acordare este de maxim 60 de zile lucratoare intr-un an calendaristic.

Pentru a primi acest stimulent financiar angajatorul încheie o convenţie cu Agenţia, in termen de 30 de zile de la data angajării elevilor sau studenţilor, la care trebuie sa anexeze următoarele documente:

  • Adeverinţa eliberată de instituţia de invaţamant prin care se atestă că persoana are statut de elev sau de student şi urmează cursurile într-o instituţie de invatământ de stat sau particular, infiinţată potrivit legii, cuprinzând şi precizarea expresă a perioadei de vacanţă;
  • Copia actului de identitate al elevului sau studentului;
  • Copia contractului individual de muncă pe durata determinată (cu normă intreagă, in interiorul perioadei de vacanţă).
PUBLICITATE