ADR Nord-Est: Măsuri noi pentru accelerarea absorbției fondurilor europene

Guvernul Romaniei a modificat, prin Ordonanta de Urgenta nr. 49/2017, mai multe acte normative, in scopul de a accelera absorbtia de fonduri europene si de a facilita implementarea proiectelor pe infrastructura de transport si pe celelalte programe operationale.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ ANUNȚUL DE MAI JOS

Noile prevederi ale Ordonantei vizeaza, printre altele, urmatoarele:

1. Modificarea mecanismului prefinantarii

Prin prezenta OUG se introduce posibilitatea acordarii de prefinantare pentru toate categoriile de cheltuieli eligibile, respectiv pentru toate proiectele implementate de autoritati publice locale si beneficiari privati, indiferent de fondul european care le finanteaza.

2. Modificarea pragului de supracontractare

S-a decis largirea bazei de proiecte care pot genera cheltuieli eligibile prin majorarea procentului de contractare, astfel:

  • La nivel de program din Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul de Coeziune si cofinantare de la bugetul de stat se poate contracta in limita a 50% din valoarea acestei alocari, cu incadrarea in creditele de angajament aprobate cu aceasta destinatie prin legile bugetare anuale;
  • La nivel de program Fondul Social European, Fondul de Ajutor European destinat celor mai Defavorizate Persoane si cofinantare de la bugetul de stat in limita a 20% din valoarea acestei alocari, cu incadrarea in creditele de angajament aprobate cu aceasta destinatie prin legile bugetare anuale.

3. Modificarea eliberarii autorizatiilor de construire pentru proiectele de infrastructura de transport de interes national

Odata cu aceasta modificare, se elibereaza autorizatii de construire fara elaborarea si aprobarea prealabila a unei documentatii de amenajarea teritoriului sau de urbanism pentru proiectele de infrastructura de transport de interes national finantate din fonduri europene.

4. Instituirea unei norme privind emiterea titlului de creanta pentru beneficiarii nationali care pot fi din categoria universitatilor, institutelor de cercetare, organizatii sau fundatii, institutii/autoritati publice

Avand in vedere inchiderea perioadei de programare 2007-2013, precum si necesitatea finalizarii programelor aferente acestei perioade, se impune o interventie legislativa, in sensul introducerii de reglementari care sa faca posibila continuarea finantarii programelor pana la finalizarea, in bune conditii, a acestora si prevederea mecanismelor si fluxurilor financiare necesare recuperarii debitelor si reglarii soldurilor finale.

Prin completarile aduse prin propunerea de ordonanta de urgenta se instituie masurile necesare pentru reintregirea bugetului de stat.

Ordonanța o puteți citi – AICI

PUBLICITATE