Admiterea la învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani, etapa a II-a


În conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional de stat cu durata de trei ani aprobată prin OMEN nr. 3136/2014 și cu prevederile Calendarului admiterii în învățământul profesional de stat cu durata de trei ani aprobat prin OMECS nr 5082/2015, în perioada 16-17 august se desfășoară etapa de înscriere a candidaților la învățământul profesional de trei ani, la unitățile de învățământ profesional la care există locuri libere, conform listei atașate.

Conform unui comunicat al ISJ Neamț, elevii care nu au participat la etapa I de admitere sau care au participat, dar nu au fost repartizați/admiși la liceu sau învățământul profesional și care solicită să participe la admiterea în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani în etapa a II-a, vor parcurge următorii pași:

  • 16 august – solicită eliberarea de cătra unitățile de învățământ gimnaziale la care au absolvit a fișelor de înscriere pentru învățământ profesional cu durata de 3 ani;
  • 16-17 august – depun fișele de înscriere la unitățile de învățământ profesional la care există locuri libere;
  • 17 august – urmăresc afișarea listei candidaților înscriși la învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani și a graficului de desfășurare a probei suplimentare de admitere (dacă este cazul).
Dan Mihail B.
PUBLICITATE