Probleme specifice privind admiterea în învățământul profesional în anul școlar 2016-2017


În această perioadă are loc etapa I de înscriere în învățământul profesional, în intervalul 13 – 24 iunie 2016.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ ANUNȚUL DE MAI JOS

Pentru anul școlar 2016-2017, înscrierea în învățământul profesional de desfășoară în trei pași: înscrierea candidaților, proba suplimentară de admitere dacă numărul candidaților este mai mare decât numărul de locuri oferite de unitatea școlară și afişarea rezultatelor.

În județul Neamț există 21 de unități de învățământ care școlarizează elevi pentru învățământ profesional de trei ani, pentru domenii ca: mecanic auto, tinichigiu vopsitor auto, sudor, tricoter – confecționer, confecţioner produse textile, filator, tâmplar universal, electrician constructor, bucătar, cofetar, brutar etc.

Înscrierea candidaţilor în vederea admiterii se face la unitatea de învăţământ care are ofertă educaţională pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani, pe baza opţiunilor candidatului pentru una sau mai multe calificări profesionale existente în oferta şcolii..

Din datele deținute până acum se constată un interes scăzut al elevilor și părinților față de școlile profesionale, deși piața muncii solicită personal calificat în meseriile precizate anterior. Învăţământul profesional cu durata de 3 ani este o rută de educaţie şi pregătire practică, care oferă absolvenţilor de clasa a VIII-a posibilitatea de dobândire a unei calificări profesionale.

Avantajele absolvirii învăţământului profesional:

  • tinerii care au o calificare profesională pot obține mai rapid un loc de muncă;
  • elevii din învățământul profesional beneficiază de o bursă lunară în valoare de 200 de lei pe parcursul studiilor;
  • pe lângă bursă, elevii  pot beneficia și de susţinere financiară, stimulente și alte forme de sprijin acordate de agenții economici la care fac practică;
  • în cei 3 ani de studiu, elevii vor face practică la firme unde învăță meseria aleasă de la cei mai buni în branșă:
  • în anul II, vor face 60% pregătire practică și 40%pregătire teoretică, iar în anul III, 70% pregătire practică și 30% pregătire teoretică;
  • la absolvire, elevii primesc certificat de calificare profesională în baza căruia se pot angaja atât în România, cât și în orice altă țară a Uniunii Europene.
  • după finalizarea cursurilor, elevii își pot continua studiile în cadrul unui liceu, însă pot decide și să lucreze în același timp.

Există multe firme în județul Neamț care au semnat contracte de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor, pentru desfășurarea practicii și pentru sprijinirea elevilor, acestea putând astfel să-și asigure o forță de muncă calificată în propriul domeniu de activitate. Ex.: Rifil, Umaro, Sofiaman, ş.a.

Ne exprimăm încrederea că absolvenţii claselor a VIII-a din judeţul Neamţ, vor opta pentru această oportunitate de pregătire profesională. Învăţământul profesional asigură, prin oferta sa, o pregătire în conformitate cu nevoile locale de dezvoltare şi cu ajutorul partenerilor educaţionali, oferă calitatea formării unui bun practician.

Comunicat ISJ Neamț

PUBLICITATE