Acţiuni de verificare a stării de salubritate a cursurilor de apă din Neamț


Prin Hotărârea nr. 2 a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) din data de 26.02.2016 s-a dispus realizarea unei acţiuni de verificare a stării de salubritate a cursurilor de apă şi a localităţilor din judeţul Neamţ.

Astfel, reprezentanţi ai Sistemului de Gospodărire a Apelor, Gărzii Naţionale de Mediu – Comisariatul judeţean, Gărzii Forestiere Judeţene şi ai Inspectoratului judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, în perioada 07.03 – 06.04.2016, au verificat 46 de localităţi, 77 cursuri de apă cu un număr de 138 localităţi aferente.

În timpul verificărilor s-au identificat 4 depozite de deşeuri amplasate pe torenţi din apropierea localităţilor Buhalniţa, Vădurele, Gârcina și Dulceşti iar în ceea ce priveşte modul în care au fost realizate şi întreţinute şanţurile şi rigolele de scurgere în localităţi, s-a constatat că la un număr de 23 unităţi administrativ teritoriale, sunt în stare corespunzătoare. La celelalte unităţi administrativ teritoriale şanţurile şi rigolele de scurgere sunt parţial colmatate, având un grad de colmatare de până la 50 %.

În urma acestor verificări, Garda  Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean Neamţ a aplicat pentru fapte care contravin legislaţiei din domeniul gestionării deşeurilor, un număr de 14 sancţiuni contravenţionale unităţilor administrativ teritoriale, din care: 4 avertismente și 10 amenzi în valoare totală de 110.000 lei.  De altfel, Comisariatul Judeţean al Gărzii Naţionale de Mediu va continua acţiunea în toate localităţile judeţului.

În acelaşi domeniu de interes, Sistemul de Gospodărire a Apelor a realizat în perioada 8.02. – 15.04.2016 o amplă acţiune de verificare a cursurilor de apă de pe raza de activitate a sistemului de gospodărire a apelor. S-a urmărit depistarea evacuărilor de ape uzate, nereglementate din punct de vedere al gospodăririi apelo,r în cursurile de apă din administrare (ce însumează o lungime totală de 2302 km).

În urma controalelor au fost depistate 141 de evacuări de ape uzate şi dejecţii animale pentru care, prin somaţii, s-a dispus desfiinţarea; 128 de evacuări au fost desfiinţate, pentru celelalte 13 urmând să se dispună măsurile legale.

            Totodată au fost găsite şi depozite de deşeuri neconforme. Din cele 71 de depozite depistate, 52 au fost desfiinţate în urma somaţiilor.

În fiecare primăvară se desfăşoară astfel de campanii de verificare. Acţiunile au continuat şi vor continua cu monitorizarea stadiului de îndeplinire a măsurilor dispuse pe perioada controalelor. Totodată ne propunem să avem, în scurt timp, o întâlnire cu instituţiile de control responsabile, (Garda de Mediu, SGA, ISU, Agenţia pentru Protecţia Mediului),cu Hidroelectrica şi cu autorităţile locale riverane lacurilor de acumulare – pe problema plutitorilor. Este o veche problemă pe care Hidroelectrica o gestionează dar, fără un sprijin venit din partea autorităţilor locale şi a cetăţenilor, nu va fi rezolvată în totalitate” a declarat prefectul Niculina Dobrilă

Comunicat Instituția Prefectului Neamț