A treia probă scrisă la Bacalaureat în Neamț: 68 de candidaţi neprezentaţi, niciun elev eliminat

Astăzi, 22 iunie 2022, s-a desfăşurat cea de a treia probă scrisă a examenului naţional de bacalureat, sesiunea iunie-iulie 2022, proba la alegere a profilului şi specializării – proba E. d).

În judeţul Neamţ proba la alegere a profilului şi specializării s-a desfăşurat în 11 centre de examen.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ ANUNȚUL DE MAI JOS

S-au înscris pentru a susţine proba E.d) în această sesiune a examenului naţional de bacalaureat 3148 de candidaţi. Procentul de prezenţă a fost de 97,84% (3080 candidaţi prezenţi, 68 de candidaţi neprezentaţi). Nu au existat candidaţi eliminaţi din examen.

În funcţie de profil şi specializare, fiecare candidat a optat pentru susţinerea probei la o anumită disciplină.

La nivel judeţean, proba a fost susţinută la un număr de 10 discipline.

Subiectele şi baremele de corectare elaborate de Centrul Național de Potitici şi Evaluare în Educaţie se regăsesc, începând cu ora 15:00, la adresa subiecte.edu.ro.

Pentru candidaţii din judeţul Neamţ proba de astăzi a fost ultima dintre probele de bacalaureat din sesiunea iunie-iulie 2022, având în vedere că în judeţul nostru nu există candidaţi care să susţină probă scrisă la Limba şi literatura maternă, planificată la nivel naţional pentru data de 23 iunie 2022.

Primele rezultate vor fi afișate în data de 27 iunie 2022, până la ora 12:00.

Contestațiile pot fi depuse/transmise în aceeași zi, în intervalul orar 12:00 – 18:00, atât în format fizic, cât și electronic.

În acest sens, candidații completează, semnează și depun/transmit electronic inclusiv o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere.

Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor (28-30 iunie 2022), vor fi comunicate vineri, 1 iulie 2022.

În conformitate cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD), afișarea rezultatelor se efectuează prin anonimizarea numelui și a prenumelui candidatului.

Examenul național de bacalaureat se consideră promovat de către candidații care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:
• recunoașterea/echivalarea/susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale;
• susținerea tuturor probelor scrise și obținerea cel puțin a notei 5 la fiecare dintre acestea;
• obținerea cel puțin a mediei 6 la probele scrise.

Candidatul care îndeplinește, cumulativ, condițiile precizate anterior este considerat „reușit”.

PUBLICITATE