A.N.I. a mai găsit un incompatibil în Neamț. Directorul Asistenței Sociale și Protecției Copilului

Agenția Națională de Integritate a constatat existența stării de incompatibilitate în cazul a patru funcționari publici: PĂVĂLUȚĂ CRISTINA, Director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, PARASCA CONSTANTIN CRISTIAN, director în cadrul Direcției Generale Regionale Finanțelor Publice Cluj-Napoca, ENE PETRUȘ, inspector în cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice Teleorman, și TĂVĂRLAU GIGI-SIMONA, funcționar public în cadrul Casei de Asigurări de Sănătate a Municipiului București:

PĂVĂLUȚĂ CRISTINA s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 22 aprilie 201328 ianuarie 2015, întrucât a deținut, simultan cu funcția publică de Director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, și funcția de membru în Consiliul de Administrație al S.C. PARKING S.A. (societate de interes local la care Consiliul Local Piatra Neamț este acționar majoritar, cu o cotă de participare la capitalul social/beneficii de 69,51%); 

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris.Persoanele evaluate au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

„Persoana […] față de care s-a constatat […] starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

PUBLICITATE