A doua probă scrisă la Bacalaureat în Neamț: încă un elev eliminat din examen; 79 neprezentați

Astăzi, 21 iunie 2022, s-a desfășurat cea de a doua probă scrisă a examenului național de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2022, proba obligatorie a profilului – proba E.c), respectiv la disciplina Istorie sau la disciplina Matematică.

În cele 11 centre de examen constituite în județul Neamț s-au înscris pentru susținerea probei obligatorii a profilului un număr de 3118 candidați, din care 956 candidați la Istorie și 2162 candidați la Matematică.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ ANUNȚUL DE MAI JOS

Procentul de prezență a candidaților la proba scrisă obligatorie a profilului a fost de 97,43%.

Pe discipline, procentul de prezență a fost de 99,05% la Istorie și de 96,71% la Matematică. Nu s-au prezentat la această probă scrisă 79 de candidați, din care 8 candidați neprezentați la Istorie și 71 candidați neprezentați la Matematică.

Un elev, înscris pentru susținerea probei la disciplina Istorie, a fost eliminat din examen. Potrivit surselor noastre, ar fi vorba despre un elev al Liceului cu Program Sportiv care a dat examenul la Colegiul „Calistrat Hogaș”. Elevul a fost eliminat din examen după ce a fost prins cu un telefon mobil.

Subiectele și baremele de corectare elaborate de Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație se regăsesc, începând cu ora 15:00, la adresa subiecte.edu.ro.

Pentru candidații din județul Neamț, ultima probă scrisă din sesiunea iunie-iulie a examenului național de bacalaureat – 2022, proba la alegere a profilului și a specializării, se va desfășura miercuri, 22 iunie 2022, având în vedere că în județul nostru nu există candidați care să susțină probă scrisă la Limba și literatura maternă, planificată la nivel național pentru data de 23 iunie 2022.

Primele rezultate vor fi afișate în data de 27 iunie 2022, până la ora 12:00.

Contestațiile pot fi depuse/transmise în aceeași zi, în intervalul orar 12:00 – 18:00, atât în format fizic, cât și electronic.

În acest sens, candidații completează, semnează și depun/transmit electronic inclusiv o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere.

Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor (28-30 iunie 2022), vor fi comunicate vineri, 1 iulie 2022.

În conformitate cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD), afișarea rezultatelor se efectuează prin anonimizarea numelui și a prenumelui candidatului.

Examenul național de bacalaureat se consideră promovat de către candidații care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:
• recunoașterea/echivalarea/susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale;
• susținerea tuturor probelor scrise și obținerea cel puțin a notei 5 la fiecare dintre acestea;
• obținerea cel puțin a mediei 6 la probele scrise.

Candidatul care îndeplinește, cumulativ, condițiile precizate anterior este considerat „reușit”.

„Urăm mult succes candidaților la următoarea probă scrisă a examenului!” – transmite ISJ Neamț

PUBLICITATE