8 noiembrie: Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil

În fiecare an, pe 8 noiembrie sunt prăznuiți Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, împreună cu soborul tuturor puterilor cerești. Astfel, ziua de 8 noiembrie este închinată tuturor cetelor netrupești.

Sărbătoarea de pe 8 noiembrie a fost la început doar o prăznuire a Sfântului Arhanghel Mihail.

Mai târziu a fost cinstit împreuna cu el și Sfântul Arhanghel Gavriil, ca în cele din urmă să devină o zi de cinstire a tuturor cetelor cerești.

Potrivit Patriarhiei Române, prin cuvântul „arhanghel” înțelegem „mai mare peste îngeri” sau „cel dintâi dintre îngeri”. Iar „înger” înseamnă „vestitor„, pentru că îngerii vestesc pe pământ și fac cunoscută oamenilor voia lui Dumnezeu.

Puterile cerești netrupești, potrivit Sfintei Scripturi și Sfintei Tradiții, se împart în nouă cete: Serafimii, Heruvimii, Tronurile, Domniile, Puterile, Stăpâniile, Începătoriile, Arhanghelii și Îngerii.

Sfinții Arhangheli sunt în număr de șapte: Mihail, Gavriil, Rafail, Salatiil, Uriil, Gudiil și Varahil, însă cei mai importanți dintre ei, cei mai cunoscuți și mai populari, sunt Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil.

Acești șapte Arhangheli sunt pomeniți în cartea Apocalipsei ca fiind cele șapte duhuri care stau în fața Tronului Lui Dumnezeu (Cf. Apocalipsa 8, 2).

În limba ebraică a Sfintei Scripturi,numele Sfinților Arhangheli conțin ideea prezenței harului lui Dumnezeu în lucrarea lor, întrucât fiecare nume se termină cu forma prescurtată a numelui lui Dumnezeu El (Elohim) (il în limba greacă), ceea ce înseamnă că toți acești Arhangheli sunt împlinitori ai voii lui Dumnezeu, sunt teofori sau purtători ai harului și lucrării lui Dumnezeu.

Numele Sfântului Arhanghel Mihail, Mi-cha-El în limba ebraică, înseamnă cine este ca Dumnezeu­­­­? (mi=cine, cha=ca, El=Dumnezeu), iar numele Sfântului Arhanghel Gavriil, Gabriel în limba ebraică, înseamnă Dumnezeu este puterea mea.

În iconografia noastră ortodoxă, Arhanghelul Mihail este reprezentat purtând în mână o sabie de foc, pentru că el pedepsește păcatul, pedepsește nedreptatea și apără pe cei drepți.

El pedepsește popoare rele și apără popoare bune care împlinesc voia lui Dumnezeu.

Arhanghelul Gavriil este reprezentat în iconografia noastră purtând în mână o floare de crin alb, ca simbol al purității, al bucuriei și binecuvântării, pentru că el aduce neamului omenesc vestea cea bună a întrupării Fiului lui Dumnezeu, Care ne aduce mântuirea.

În folclorul românesc, se spune ca Arhanghelii Mihail și Gavriil sunt păzitorii oamenilor de la naștere și până la moarte.

În tradiţiile populare, arhanghelii sunt conducători ai cetei îngerilor şi responsabili cu transportul sufletelor morţilor.

Unde sunt consideraţi patroni ai turmelor de oi, Arhanghelii se prăznuiau două zile la rând (8 şi 9 noiembrie). Unde se credea că aceştia preiau şi conduc sufletele morţilor în Rai sau în Iad, li se rezervă o singură zi (8 noiembrie).

Spre deosebire de îngerii obişnuiţi, aceştia au aripi dar şi săbii.

Arhanghelul Mihail, mult mai prezent în folclorul românesc în comparaţie cu Arhanghelul Gavril, poartă, uneori, cheile Raiului, este slugă la Scaraoţchi cu care se luptă, veghează la capul bolnavului dacă acesta este ursit să moară sau la picioarele lui dacă mai are zile de trăit. Ca naş, prezice moartea cumătrului. De asemenea, apare ca patron al ţiganilor.

Scurta perioadă de încălzire trecătoare a timpului, de două până la patru zile, care apare de obicei între Arhangheli şi Crăciun, este numită, local, Vara Arhanghelilor (Transilvania).

Turta Arieţilor

Coptura din mălai sau faină preparată în ziua de Arhangheli (8 noiembrie) când în unele zone etnografice se amestecau oile cu berbecii pentru împerechere, este numită Turta Arieţilor sau Turta Berbecilor. Pentru a afla dacă le va fi bine sau rău oilor peste aproximativ 21 de săptămâni, durata de gestaţie a ovinelor, Turta Arieţilor se arunca în mijlocul turmei şi se pronostica: semn bun dacă aceasta cădea cu faţa în sus şi semn rău dacă aceasta cădea cu faţa în jos (Banat).