8 decembrie – Ziua Constituției României

Constituția României este legea fundamentală a statului român care reglementează, printre altele, principiile generale de organizare a statului, drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor și autoritățile publice fundamentale. Actuala Constituție a României a fost adoptată în ședința Adunării Constituante din 21 noiembrie 1991 și a intrat în vigoare în urma aprobării ei prin referendumul național din 8 decembrie 1991.

Constituția a fost revizuită în anul 2003 prin adoptarea Legii de revizuire a Constituției României, aprobată prin referendumul național din 18-19 octombrie 2003, lege intrată în vigoare la data de 29 octombrie 2003, data publicării în Monitorul Oficial al României.

ce4fcc2943febe854bdb16fc799cec25Constituția din 1991, așa cum a fost revizuită în 2003, cuprinde 156 de articole împărțite în 8 titluri și poate fi citită integral pe constitutiaromaniei.ro

  • Titlul I – Principii generale
  • Titlul II – Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale
  • Titlul III – Autoritățile publice
  • Titlul IV – Economia și finanțele publice
  • Titlul V – Curtea Constituțională
  • Titlul VI – Integrarea euroatlantică
  • Titlul VII – Revizuirea Constituției
  • Titlul VIII – Dispoziții finale și tranzitorii

 

Sărbătorirea „Zilei Constituţiei României” are semnificaţii deosebite, care decurg din faptul că adoptarea Constituţiei, la 8 Decembrie 1991, prin referendum naţional, nu poate fi disociată de Revoluţia din 1989, care a precedat-o, i-a construit bazele şi fără de care nu s-ar fi putut înscrie ca o nouă pagină a istoriei constituţionale a României. Necesitatea adoptării unei noi Constituţii după Revoluţia din 1989 a decurs în mod logic din faptul că – prin amploarea şi caracterul sau – Revoluţia a impus o transformare radicală a societăţii, a guvernării ei, cerinţă de care trebuia să ţină seama noua putere instaurată. În general, revizuirea Constituţiei este privită cu neîncredere şi îngrijorare, existând temerea că o modificare de această natură poate antrena dezorganizarea unui echilibru găsit. Este evident, totuşi, că ideile pentru revizuirea Constituţiei nu pot fi ignorate, însă, în acelaşi timp, despre ele nu se poate discuta decât în termenii legii fundamentale şi cu respectarea formalităţilor prevăzute, care nu exclud şi nu pot exclude conceptul de evoluţie constituţională, cum nu poate fi exclus nici conceptul de realitate constituţională, ce este indisociabil legat de viaţa colectivă.  Constituţia României este legea fundamentală a statului Român care reglementează, printre altele, principiile generale de organizare a statului, drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale ale cetăţenilor şi autorităţile publice fundamentale. Actuala formă a Constituţiei a intrat în vigoare pe 29 Octombrie 2003 şi a fost adoptată în urma unui referendum naţional. – notează calendarintercultural.ro

PUBLICITATE