500 de pietreni vor putea primi fiecare câte 3000 de lei prin Programul Rabla Local

500 de pietreni vor putea primi fiecare câte 3000 de lei dacă își vor casa mașina mai veche de 15 ani prin Programul Rabla Local, anunță viceprimarul municipiului Piatra-Neamț, Alin Lehăduș.

„Am votat în ședința de Consiliu Local de astăzi participarea municipiului Piatra-Neamț la progrmaul Rabla Local, prin care se pot casa mașinile vechi fără obligativitatea achiziționării unui autovehicul nou, așa cum este în cazul programului Rabla clasic.

Ne-am dorit să începem programul încă de anul trecut, dar atunci Administrația Fondului pentru Mediu a hotărât amânarea startului pentru 2023.

Dacă în 2022 ne propusesem casarea a 100 de mașini, acum am hotărât o țintă mai ambițioasă: 500 de mașini.

În urma hotărârii de astăzi, Primăria Piatra-Neamț va depune documentele la autoritățile centrale și vom reveni cu informații clare privind înscrierea în program.

Până atunci vă las mai jos actele necesare și criteriile de eligibilitate pentru a vă putea pregăti în cazul în care vreți să vă înscrieți pentru programul Rabla Local.” – este mesajul edilului

Acte necesare Rabla local 2023

În vederea aprobării cererii de finanțare, în cadrul sesiunii de înscriere, solicitantul depune următoarele documente:

a) cererea de finanțare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, completată prin tehnoredactare;
b) împuternicire notarială, prin care persoana care va semna cererea de finanțare este mandatată de către reprezentantul legal în acest sens, după caz;
c) actul de identitate al reprezentantului legal sau, după caz, al împuternicitului solicitantului;
d) documentul doveditor al deschiderii de către solicitant, la Trezoreria Statului, a contului de venituri încasate de la Fondul pentru mediu. Contul va avea cod/indicator bugetar „21.43.02.20 – alte subvenții primite de la administrația centrală pentru finanțarea unor activități“.

Criteriile de eligibilitate a autovehiculului uzat:

Este considerat eligibil autovehiculul care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) este înregistrat în evidențele fiscale ale UAT solicitant;
b) la data participării în Program are o vechime mai mare sau egală cu 15 ani, calculată de la anul fabricației;
c) are norma de poluare Euro 3 și/sau inferioară;
d) conține componentele esențiale (motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, șasiu, precum și echipamente electronice de gestionare a funcțiilor autovehiculului și dispozitive catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricație).

PUBLICITATE