23 accidente de muncă luna trecută în Neamț. Dintre ele, două au fost mortale

În luna august 2023, la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ, au fost realizate un număr de 246 acţiuni de control, din care 140 în domeniul relaţiilor de muncă şi 106 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Urmare finalizării acestor acţiuni, au fost dispuse 251 măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate.

Un număr de 109 angajatori au fost sancţionaţi cu 129 sancţiuni contravenţionale, din care 117 avertismente contravenţionale şi 12 amenzi în cuantum de 29.400 lei.

ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII ÎN MUNCĂ

În luna august 2023, au fost realizate un număr de 106 acţiuni de control în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Au fost dispuse 88 măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate. 

Un număr de 60 angajatori au fost sancţionaţi cu 71 sancţiuni contravenţionale, din care 67 avertismente contravenţionale şi 4 amenzi în cuantum de 17.500 lei.

Analiza situaţiei evenimentelor de muncă:

La Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamţ au fost comunicate 23 evenimente de muncă. Împrejurările în care s-au produs cele mai multe evenimente se referă la accidentele de circulaţie, utilizarea necorespunzătoare a echipamentelor de muncă și căderea de la același nivel. Dintre evenimentele comunicate, două a fost mortale. Toate evenimentele  comunicate sunt în curs de cercetare.

ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL RELAŢIILOR DE MUNCĂ

În luna august 2023, inspectorii de muncă au efectuat un număr de 140 controale, au dispus 163 măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate şi au aplicat în total 58 sancţiuni contravenţionale, din care 8 amenzi în cuantum de 11.900 lei şi 50 avertismente contravenţionale.

În luna august 2023, angajatorii au încheiat şi înregistrat la instiţuţia noastră 21 contracte colective de muncă și un act adițional la contractul colectiv de muncă .

PUBLICITATE