22 Mai – Ziua Internațională a Diversității Biologice. Tema din acest an – „Biodiversitatea si turismul durabil”

In fiecare an, în data de 22 mai, se celebrează la nivel mondial Ziua Internațională a Diversității Biologice, in concordanță cu hotărârea Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite (O.N.U.).

Tema din acest an – „Biodiversitatea si turismul durabil” a fost aleasă special pentru a coincide cu „Anul Internațional al Turismului sustenabil pentru dezvoltare”, proclamat de catre Adunarea Generală a Națiunilor Unite. Biodiversitatea (speciile si ecosistemele) oferă o bază importantă pentru dezvoltarea turismului.

Secretariatul Convenției privind Diversitatea Biologică incurajează toate părțile semnatare ale Convenției și organizațiile care au preocupări in acest domeniu să desfășoare activități și evenimente care să celebreze Ziua Internațională a Diversității Biologice și să crească astfel gradul de conștientizare publică legat de biodiversitate și turism durabil.

Biodiversitatea este fundamentul pentru viaţă şi pentru serviciile esenţiale oferite de ecosisteme. Prin urmare, ea stă la baza mijloacelor de trai ale oamenilor şi a dezvoltării durabile în toate domeniile de activitate, inclusiv în sectoare economice, cum ar fi agricultura, silvicultura, pescuitul şi turismul. Prin stoparea pierderii biodiversităţii, investim în oameni, viaţă şi bunăstarea lor.

Industria turismului reprezintă unul dintre principalele sectoare ale economiei globale, beneficiile generate de turism și conservarea biodiversității  pot lua diverse forme, printre care: crearea de locuri de muncă, încurajarea întreprinderilor locale, participarea la proiectele turistice, educația.

Există o strânsă legatură intre sectorul turistic și Convenția privind biodiversitatea. Turismul responsabil poate contribui semnificativ la reducerea amenințărilor asupra biodiversității, menținerea/creșterea valorilor biodiversității prin veniturile din turism, menținerea/creșterea populațiilor cheie de faună salbatică.

Campaniile de educare și sensibilizare trebuie abordate atât pentru sectoarele profesionale, cât și pentru publicul larg și trebuie să le informeze cu privire la impactul turismului asupra diversității biologice și la bunele practici în acest domeniu. Sectorul privat și, mai ales, operatorii de turism ar putea oferi clienților săi informații – turiștii – despre aspectele legate de turism și biodiversitate și să-i încurajeze să conserve și să evite impactul negativ asupra biodiversității și patrimoniului cultural pentru a respecta legislația națională a țării vizitate, precum și tradițiile comunităților locale din țara respectivă și să sprijine acțiunile în conformitate cu prezentele orientări.

Sectorul turismului în ansamblu, alături de turiști, ar trebui încurajat să reducă la minimum orice impact negativ și să maximizeze impactul pozitiv asupra biodiversității și a culturilor locale asociate alegerilor și comportamentului consumului lor, de exemplu prin inițiative voluntare.