21 accidente de muncă, dintre care 2 mortale, luna trecută în Neamț

În luna iunie 2023, la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ, au fost realizate un număr de 245 acţiuni de control, din care 143 în domeniul relaţiilor de muncă şi 102 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Urmare finalizării acestor acţiuni, au fost dispuse 243 măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate.

Un număr de 126 angajatori au fost sancţionaţi cu 156 sancţiuni contravenţionale, din care 133 avertismente contravenţionale şi 23 amenzi în cuantum de 197.000 lei.

ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII ÎN MUNCĂ

În luna iunie 2023, au fost realizate un număr de 102 acţiuni de control în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Au fost dispuse 94 măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate. 

Un număr de 76 angajatori au fost sancţionaţi cu 86 sancţiuni contravenţionale, din care 77 avertismente contravenţionale şi 9 amenzi în cuantum de 36.500 lei.

Analiza situaţiei evenimentelor de muncă:

La Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamţ au fost comunicate 21 evenimente de muncă.

Împrejurările în care s-au produs cele mai multe evenimente se referă la utilizarea necorespunzătoare a echipamentelor de muncă, căderea de la mică înălțime şi accidentele de circulaţie.

Dintre evenimentele comunicate, două a fost mortale. Toate evenimentele comunicate sunt în curs de cercetare.

ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL RELAŢIILOR DE MUNCĂ

În luna iunie 2023, inspectorii de muncă au efectuat un număr de 143 controale, au dispus 149 măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate şi au aplicat în total 70 sancţiuni contravenţionale, din care 14 amenzi în cuantum de 160.500 lei şi 56 avertismente contravenţionale.

La șase angajatori din domeniul construcții au fost identificate șapte persoane care prestau muncă nedeclarată, din care șase persoane prestau activitate fără a avea încheiate contracte individuale de muncă în formă scrisă, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii și o persoană a fost depistată la muncă în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractului individual de muncă cu timp parțial.

În luna iunie 2023, angajatorii au încheiat şi înregistrat la instiţuţia noastră 50 contracte colective de muncă.

PUBLICITATE