15 accidente de muncă, luna trecută, în Neamț

În luna februarie 2022, la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ, au fost realizate un număr de 171 acţiuni de control, din care 96 în domeniul relaţiilor de muncă şi 75 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Urmare finalizării acestor acţiuni, au fost dispuse 156 măsuri pentru remedierea neconformităţilor constatate.

Un număr de 82 angajatori au fost sancţionaţi cu 94 sancţiuni contravenţionale, din care 76 avertismente contravenţionale şi 18 amenzi în cuantum de 126.500 lei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ ANUNȚUL DE MAI JOS

ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII ÎN MUNCĂ

În luna februarie 2022, au fost realizate un număr de 75 acţiuni de control în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Au fost dispuse 54 de măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate. 

Un număr de 41 angajatori au fost sancţionaţi cu 49 sancţiuni contravenţionale, din care 41 avertismente contravenţionale şi 8 amenzi în cuantum de 42.500 lei.

Analiza situaţiei evenimentelor de muncă:

La Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamţ au fost comunicate 15 evenimente de muncă. Împrejurările în care s-au produs cele mai multe evenimente se referă la utilizarea  necorespunzătoare a echipamentelor de muncă, accidentele de circulaţie şi  căderea de la acelaşi nivel. Toate  evenimentele  comunicate sunt în curs de cercetare.

  • ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL RELAŢIILOR DE MUNCĂ

În luna februarie 2022, inspectorii de muncă au efectuat un număr de 96 controale, au dispus 115 măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate şi au aplicat în total 45 de sancţiuni contravenţionale, din care 10 amenzi în cuantum de 84.000 lei şi 35 de avertismente contravenţionale.

La patru angajatori, inspectorii de muncă au identificat patru persoane care prestau muncă nedeclarată. Trei persoane prestau muncă fără a avea încheiat contract individual de muncă în formă scrisă, iar o persoană presta muncă în afara duratei timpului de muncă stabilit în cadrul contractului individual de muncă cu timp parţial.

Domeniile de activitate în care se presta muncă nedeclarată sunt : comerţ, depozite şi restaurante . 

În luna februarie 2022, angajatorii au încheiat şi înregistrat la instituţia noastră nouă contracte colective de muncă şi un act adiţional la contractul colectiv de muncă .

PUBLICITATE