15 accidente de muncă, între care 2 mortale, luna trecută în Neamț

În noiembrie 2023, ITM Neamț a efectuat 242 controale, impunând 224 măsuri corective și aplicând sancțiuni de peste 100.000 lei, în timp ce a înregistrat 15 evenimente de muncă, inclusiv două mortale, majoritatea datorate utilizării necorespunzătoare a echipamentelor și căderilor de la înălțime.

În luna noiembrie 2023, la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ, au fost realizate un număr de 242 acţiuni de control, din care 153 în domeniul relaţiilor de muncă şi 89 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Urmare finalizării acestor acţiuni, au fost dispuse 224 măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ ANUNȚUL DE MAI JOS

Un număr de 95 angajatori au fost sancţionaţi cu 127 sancţiuni contravenţionale, din care 107 avertismente contravenţionale şi 20 amenzi în cuantum de 109.000 lei.

ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII ÎN MUNCĂ

În luna noiembrie 2023, au fost realizate un număr de 89 acţiuni de control în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Au fost dispuse 64 măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate. 

Un număr de 46 angajatori au fost sancţionaţi cu 63 sancţiuni contravenţionale, din care 56 avertismente contravenţionale şi 7 amenzi în cuantum de 30.500 lei.

Analiza situaţiei evenimentelor de muncă:

La Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamţ au fost comunicate 15 evenimente de muncă. Împrejurările în care s-au produs cele mai multe evenimente se referă la utilizarea necorespunzătoare a echipamentelor de muncă, căderea de la înălţime sau de la același nivel. Dintre evenimentele comunicate, două au fost mortale. Toate evenimentele comunicate sunt în curs de cercetare.

ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL RELAŢIILOR DE MUNCĂ

În luna noiembrie 2023, inspectorii de muncă au efectuat un număr de 153 controale, au dispus 160 măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate şi au aplicat în total 64 sancţiuni contravenţionale, din care 13 amenzi în cuantum de 78.500 lei şi 51 avertismente contravenţionale.

La 2 angajatori au fost identificate 3 persoane care prestau activitate fără a avea încheiate contracte individuale de muncă în formă scrisă, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii.

Domeniile de activitate în care se presta muncă nedeclarată erau: dezmembrări auto și transporturi rutiere de mărfuri. 

În luna noiembrie 2023, angajatorii au încheiat şi înregistrat la instiţuţia noastră 19 contracte colective de muncă și un act adițional la contractul colectiv de muncă.

PUBLICITATE