14 posturi libere scoase la concurs de ISU Neamț

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamț organizează selecție, în vederea ocupării temporare a unor posturi vacante, fără concurs, pe durata instituirii stării de risc epidemiologic și biologic

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ ANUNȚUL DE MAI JOS

Pentru a participa la selecție, candidaţii trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii

 • să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
 • să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 • să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat;
 • să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 • să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 • să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 • să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 • să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 • să îndeplinească condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, menţionate la punctul 3 din anunţ;
 • prin încadrare, potrivit vechimii în specialitatea dobândită pe timpul studiilor, raportat la atribuţiile din fişa postului şi la stagiile minime în grad, nu dobândesc grade militare mai mari decât gradul militar maxim al postului pentru care s-a organizat selecție;
 • să obţină autorizaţie de acces la informaţii clasificate, nivel „Secret de serviciu” (după încadrare);
 • să nu fi atins la data desfăşurării selecției vârsta standard de pensionare, aşa cum este prevăzută în Legea nr. 223 din 24 iulie 2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare.

Cadrele militare în rezervă pot fi recrutate în vederea rechemării în activitate dacă îndeplinesc suplimentar şi următorul criteriu specific: – nu au fost trecute în rezervă în condiţiile art. 85 lit. a), d), i), j), k) sau ale art. 87 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare.

Mai multe detalii AICI

09.09.2020_Angajari pe periada pandemiei la ISU Neamț
PUBLICITATE