12 posturi scoase la concurs de DGASPC Neamț

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, astfel:

 • Complexul de Servicii „Elena Doamna”, Piatra-Neamț:
  • 1 post inspector de specialitate, grad profesional debutant – studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul științelor economice, disponibilitatea de a lucra în program prelungit.
 • Centrul de recuperare de zi pentru copilul cu dizabilități Piatra-Neamț:
  • 1 post muncitor calificat, treapta I – studii generale/medii, curs calificare profesională/școală profesională, cu cel puțin una din calificările: tâmplar, lăcătuș, mecanic, zugrav-vopsitor, electrician, vechime în muncă de minimum 5 ani, disponibilitatea de a lucra în program prelungit.

Mai multe detalii AICI

Centrul de Recuperare de Zi pentru Copilul cu Dizabilități Piatra-Neamț:

 • 1 post kinetoterapeut, grad profesional principal – studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul de licență kinetoterapie, vechime în specialitatea studiilor minimum 5 ani, disponibilitatea de a lucra în program prelungit;
 • 1 post de asistent medical balneofiziokinetoterapie – studii postliceale absolvite cu diplomă în specialitatea balneofiziokinetoterapie, vechime în specialitatea studiilor minimum 6 luni, certificat de membru și adeverință tip/avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei, eliberate de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.

Mai multe detalii AICI

 • Complexul de Servicii „Familia Mea”, Roman:
  • 1 post de pedagog social, grad profesional principal – studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat, vechime in muncă minimum 5 ani, abilități de comunicare și lucru în echipă, disponibilitatea de a lucra în ture (inclusiv sâmbăta și duminică).
 • Centrul Rezidențial pentru Copilul cu Dizabilitâți Piatra-Neamț cu locul de muncă la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu-Ncamț:
  • 1 post supraveghetor de noapte – studii generale/medii absolvite cu certificat sau diplomă de bacalaureat, vechime in muncă 6 luni, disponibilitatea de a lucra în program prelungit.
 • Complexul de Servicii „Romanița Roman”, cu locui de muncă la Liceul Tehnologic Special „Ștefan cel Mare”:
  • 1 post supraveghetor de noapte – studii generale/medii absolvite cu certificat sau diplomă de bacalaureat, vechime în munca 6 luni, disponibilitatea de a lucra în program prelungit.

Mai multe detalii AICI

 • Centrul Rezidențial pentru Copilul cu Dizabilități Piatra-Neamț:
  • 1 post asistent social, grad profesional debutant – studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul de licență asistență socială, disponibilitatea de a lucra în program prelungit;
 • Centrul de Recuperare de Zi pentru Copilul cu Dizabilități Piatra-Neamț:
  • 1 post psiholog, grad profesional stagiar – studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă. în domeniul de licență psihologie, disponibilitatea de a lucra în program prelungit;
  • 1 post logoped – studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul științelor sociale, specializare psihologic/psihopedagogie specială, vechime în specialitatea studiilor minimum 1 an, disponibilitatea de a lucra în program prelungit;
  • 1 post logoped, grad profesional principal – studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul științelor sociale, specializare psihologie/psihopedagogie specială, vechime în specialitatea studiilor minimum 5 ani, disponibilitatea de a lucra în program prelungit.
 • Complexul de Servicii Romanița Roman:
  • 1 post logoped, grad profesional principal – studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul științelor sociale, specializare psihologie/psihopedagogie specială, vechime în specialitatea studiilor minimum 5 ani, disponibilitatea de a lucra în program prelungit.

Mai multe detalii AICI