De acum, buletinul și dovada amenzilor se pot trimite, scanate, prin e-mail

Share on Facebook15Tweet about this on Twitter

Noutate – actul de identitate și dovada plății amenzii de circulație se pot trimite, scanate, pe adresele de e-mail ale Inspectoratului de Poliției Județean Neamț.

Inspectoratul de Poliției Județean Neamț operaționalizează prevederile O.U.G. nr. 41 din 2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Atât copia actului de identitate, necesară obținerii unor documente de la poliție (cazier judiciar, avize, atestate etc.), cât și dovada plății amenzii de circulație se pot trimite, scanate, pe adresa de mail a fiecărui inspectorat de poliție județean.
Pe site-ul nostru – www.nt.politiaromana.ro – la secțiunea Contact, puteți găsi datele de contact ale Inspectoratului de Poliție Județean Neamț.

Tranmsmiterea copiei actului de identitate, scanată, în vederea eliberării certificatului de cazier judiciar, se poate face la adresa de e-mail cazier@nt.politiaromana.ro
Pentru a nu mai apela la serviciile poștale sau pentru a nu vă mai deplasa la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț, trebuie să transmiteți dovada plății amenzii la e-mailul oug41.2016.sr@nt.politiaromana.ro

De asemenea, nu mai este nevoie să veniți cu copia xerox a cărții de identitate pentru a obține documente eliberate de poliție.
Este suficient să transmiteți copia scanată a documentului de identitate, împreună cu solicitarea pe care dvs. doriti sa o inaintați instituției, pe e-mailul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț – cabinet@nt.politiaromana.ro. Totodată, pentru obținerea certificatului de cazier judiciar, nu se mai solicită timbrul fiscal în valoare de 2 lei. Certificatul de cazier judiciar se eliberează, de regulă, pe loc, sau în cel mult 3 zile de la data solicitării, în situațiile în care cererea este depusă în România.

Astfel, pentru a nu mai apela la serviciile poștale sau pentru a nu vă mai deplasa la unitatea de poliție, trebuie să transmiteți dovada plății amenzii la e-mailul unității teritoriale din care face parte agentul constatator care v-a sancționat.

Dan Mihail B.

Posteaza un comentariu

Your email address will not be published.